Projektekonomi för användare

  • Workfront
  • Användare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Lär dig hur du spårar finansiell information för projekt, ställer in kostnads- och intäktstyper och åsidosätter faktureringspriser.

Vad du kommer att lära dig

  1. Så här spårar du finansiell information för projekt, ställer in kostnads- och intäktstyper samt åsidosätter faktureringspriser.

Låt oss lära oss.

Starta kurs