Integrera ett webbformulär med SharePoint Online

Lär dig mappa data som samlats in från ett webbformulär till ett SharePoint -lista, så att du kan dela data som samlats in i olika team.

NOTE
Fältmappning mellan Acrobat Sign-webbformulär och SharePoint Listor är endast tillgängliga för onlineinstallationer och inte för lokala installationer.
recommendation-more-help
ac8d3f8e-a625-4146-84f3-0eb730a583a3