Kompatibilitet mellan Adobe Campaign Classic och HIGH-2023

I den här artikeln listas vilka ciphers som stöds och som fungerar med Adobe Campaign Classic.

Beskrivning description

Miljö

Campaign Classic v7.3

Problem/symtom

Är Adobe Campaign Classic v7.3 kompatibelt med HIGH-2023-ciphers?

Upplösning resolution

För närvarande använder vi TLS 1.2 (Transport Layer Security) och följande ciphers stöds:

  • DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

  • ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

  • ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f