Produktreleaser

Följande länkar är till versionsinformation om aktuella och tidigare versioner.

Mer information om Adobe Workfront finns i Adobe Workfront-releaseschema och -process.

Mer information om hur du kan anpassa din organisation till nya versioner finns i Frigör beredskap.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43