Installera Workfront for Experience Manager enhanced connector assets-integration-overview

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

En användare med administratörsåtkomst i Adobe Experience Manager som Cloud Service installerar den utökade anslutningen. Granska plattformsstödet och andra krav för anslutningen innan du installerar.

IMPORTANT
Från juni 2022 släppte Adobe en ny inbyggd integrering för att ansluta Workfront till Adobe Experience Manager Assets as a Cloud Service. Den här integreringen har blivit den metod som krävs för att ansluta dessa två lösningar. Eventuella framtida nya implementeringar av den utökade anslutningen (1.9.8 och senare) för att ansluta Workfront till AEM Assets as a Cloud Service blockeras. Mer information om hur du konfigurerar den här integreringen finns i Konfigurera Experience Manager Assets as a Cloud Service integration.
IMPORTANT
 • Adobe kräver att Adobe Workfront for Experience Manager enhanced connector distribueras och konfigureras endast via certifierade partners eller Adobe Professional Services. Om den distribueras och konfigureras utan en certifierad partner eller Adobe Professional Services stöds den inte av Adobe.

 • Adobe kan släppa uppdateringar till Adobe Workfront och Adobe Experience Manager som gör den här kopplingen överflödig. Om detta inträffar kan kunderna behöva gå över från att använda den här kopplingen.

 • Adobe har stöd för utökade anslutningsversioner 1.7.4 och senare. Tidigare förhandsversioner och anpassade versioner stöds inte. Om du vill kontrollera den utökade anslutningsversionen läser du steg 5(a) i de förbättrade installationsanvisningarna för anslutningsprogrammet.

 • Se Partnercertifieringsprov för Workfront för Experience Manager Assets förbättrade anslutningsprogram. Mer information om provet finns i Handbok för prov.

Innan du installerar anslutningsprogrammet följer du de här förinstallationsstegen:

 1. Om ditt AEM as a Cloud Service-program har konfigurerat Advanced Networking och aktiverat IP Allow-Listing måste du lägga till Workfront IP-adresser i denna allow-list för att tillåta att händelseprenumerationer och olika API-anrop skickas till AEM.

  note important
  IMPORTANT
  • Om du har konfigurerat Advanced Networking för ditt program och använder IP Allow Listing, måste du på grund av en begränsning i den förbättrade Workfront Connector-arkitekturen lägga till programmets IP-adress i listan över tillåtna i Cloud Manager.

  • p{PROGRAM_ID}.external.adobeaemcloud.com

  • Om du vill hitta programmets IP-adress öppnar du ett terminalfönster och kör ett kommando, till exempel:

   code language-none
   
   
   dscacheutil -q host -a name p{PROGRAM_ID}.external.adobeaemcloud.com
   
 2. Kontrollera att följande övertäckningar inte finns i databasen Experience Manager. Om du har befintliga övertäckningar på de här banorna måste du antingen ta bort övertäckningarna eller sammanfoga ändringarna mellan dem:

  • /apps/dam/gui/coral/components/admin/schemaforms/formbuilder
  • /apps/dam/gui/coral/components/admin/folderschemaforms/formbuilder
  • /apps/dam/gui/content/foldermetadataschemaeditor
  • /apps/dam/cfm/models/editor/components/datatypeproperties
  • /apps/settings/dam/cfm/models/formbuilderconfig
  • /apps/dam/gui/content/assets/jcr:content/actions/secondary/create/items/fileupload
 3. Den här installationen kräver kunskap för att ställa in ett Maven-projekt i Experience Manager som Cloud Service. Använd följande resurser för att lära dig hur du inkluderar ett tredjepartspaket i ditt Maven-projekt:

Så här installerar du tillägget i Experience Manager som en Cloud Service:

 1. Hämta den utökade anslutningen från Adobe Software Distribution.

 2. Åtkomst och klona din AEM as a Cloud Service-databas från Cloud Manager.

 3. Öppna den klonade AEM as a Cloud Service-databasen med valfri integrerad utvecklingsmiljö.

 4. Placera den utökade ZIP-filen för anslutningen som laddats ned i steg 1 på följande sökväg:

  code language-txt
    /ui.apps/src/main/resources/<zip file>
  
  note note
  NOTE
  Skapa mappen om mappen resources inte finns.
 5. Lägg till pom.xml beroenden:

  1. Lägg till ett beroende i överordnad pom.xml.

   code language-xml
   <dependency>
     <groupId>digital.hoodoo</groupId>
     <artifactId>workfront-tools.ui.apps</artifactId>
     <type>zip</type>
     <version>enhanced connector version number</version>
     <scope>system</scope>
     <systemPath>${project.basedir}/ui.apps/src/main/resources/workfront-tools.ui.apps.zip</systemPath>
   </dependency>
   
   note note
   NOTE
   Se till att uppdatera det utökade versionsnumret för anslutningen innan du kopierar beroendet till det överordnade pom.xml.
  2. Lägg till ett beroende i all module pom.xml.

   code language-xml
     <dependency>
      <groupId>digital.hoodoo</groupId>
      <artifactId>workfront-tools.ui.apps</artifactId>
      <type>zip</type>
      <scope>system</scope>
      <systemPath>${project.basedir}/../ui.apps/src/main/resources/workfront-tools.ui.apps.zip</systemPath>
     </dependency>
   
 6. Lägg till pom.xml inbäddningar. Lägg till Workfront for Experience Manager enhanced connector-paketen i avsnittet embeddeds i pom.xml för alla ditt underprojekt. Den måste vara inbäddad i alla moduler pom.xml.

  code language-xml
  <!-- Workfront Tools -->
  <embedded>
    <groupId>digital.hoodoo</groupId>
    <artifactId>workfront-tools.ui.apps</artifactId>
    <type>zip</type>
    <target>/apps/<path-to-project-install-folder>/install</target>
  </embedded>
  

  Målet för det inbäddade avsnittet är /apps/<path-to-project-install-folder>/install. Den här JCR-sökvägen /apps/<path-to-project-install-folder> måste inkluderas i filterreglerna i filen all/src/main/content/META-INF/vault/filter.xml. Filterreglerna för databasen hämtas vanligtvis från programnamnet. Använd namnet på mappen som mål i de befintliga reglerna.

 7. Överför ändringarna till databasen.

 8. Kör pipelinen för att distribuera ändringarna till Cloud Manager.

 9. Om du vill skapa en systemanvändarkonfiguration skapar du wf-workfront-users i Experience Manager Användargrupp och tilldelar behörigheten jcr:all till /content/dam. En systemanvändare workfront-tools skapas automatiskt och de behörigheter som krävs hanteras automatiskt. Alla användare från Workfront som använder den utökade kopplingen läggs automatiskt till som en del av den här gruppen.

Om du vill ha information om hur du uppdaterar Workfront for Experience Manager enhanced connector från en tidigare version till den senaste versionen klickar du här.

Konfigurera anslutningen mellan Experience Manager som Cloud Service och Workfront configure-connection

Så här skapar du en anslutning med Workfront:

 1. I Experience Manager väljer du Tools > Cloud Services > Workfront Tools Configuration.

 2. Välj workfront-tools i den vänstra panelen och välj alternativet Create i sidans övre högra del.

 3. I dialogrutan Workfront Connection anger du nödvändig information om din Workfront-distribution och väljer alternativet Connect to Workfront. När anslutningen är klar skapas den anpassade integrationen av dokumentet Workfront automatiskt i miljön Workfront.

  Anslut Experience Manager och Workfront

 4. Navigera till fliken Advanced och markera alternativet Is the Server AEM as a Cloud Service.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab