Installera Workfront for Experience Manager enhanced connector assets-integration-overview

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

En användare med administratörsåtkomst i Adobe Experience Manager som Cloud Service installerar den utökade anslutningen. Innan du installerar bör du granska plattformsstödet och andra krav för kopplingen.

IMPORTANT
Från juni 2022 släppte Adobe en ny inbyggd integrering för att ansluta Workfront till Adobe Experience Manager Assets as a Cloud Service. Den här integreringen har blivit den metod som krävs för att ansluta dessa två lösningar. Eventuella framtida nya implementeringar av den utökade anslutningen (1.9.8 och senare) för att ansluta Workfront till AEM Assets as a Cloud Service blockeras. Mer information om hur du konfigurerar den här integreringen finns i Konfigurera Experience Manager Assets as a Cloud Service-integrering.
IMPORTANT
 • Adobe kräver installation och konfiguration av Adobe Workfront for Experience Manager enhanced connector endast via certifierade partners eller Adobe Professional Services. Om den distribueras och konfigureras utan en certifierad partner eller Adobe Professional Services, stöds den inte av Adobe.

 • Adobe kan släppa uppdateringar av Adobe Workfront och Adobe Experience Manager som gör denna koppling redundant, Om detta inträffar kan kunderna behöva gå över från att använda denna koppling.

 • Adobe har stöd för utökade anslutningsversioner 1.7.4 och senare. Tidigare förhandsversioner och anpassade versioner stöds inte. Information om hur du kontrollerar den förbättrade anslutningsversionen finns i steg 5 a i installationsanvisningar för förbättrad anslutning.

 • Se Partnercertifieringsprov för Workfront för Experience Manager Assets förbättrad anslutning. Mer information om provet finns i Provguide.

Innan du installerar anslutningsprogrammet följer du de här förinstallationsstegen:

 1. Om ditt AEM as a Cloud Service program har konfigurerat Advanced Networking och aktiverat IP Allow-Listing måste du lägga till Workfront IP-adresser i denna allow-list för att tillåta att händelseprenumerationer och olika API-anrop skickas till AEM.

  note important
  IMPORTANT
  • Om du har konfigurerat Advanced Networking för ditt program och använder IP Allow Listing, måste du på grund av en begränsning i den förbättrade Workfront Connector-arkitekturen lägga till programmets IP-adress i listan över tillåtna användare i Cloud Manager.

  • p{PROGRAM_ID}.external.adobeaemcloud.com

  • Om du vill hitta programmets IP-adress öppnar du ett terminalfönster och kör ett kommando, till exempel:

   code language-none
   
   
   dscacheutil -q host -a name p{PROGRAM_ID}.external.adobeaemcloud.com
   
 2. Kontrollera att följande övertäckningar inte finns i Experience Manager databas. Om du har befintliga övertäckningar på de här banorna måste du antingen ta bort övertäckningarna eller sammanfoga ändringarna mellan dem:

  • /apps/dam/gui/coral/components/admin/schemaforms/formbuilder
  • /apps/dam/gui/coral/components/admin/folderschemaforms/formbuilder
  • /apps/dam/gui/content/foldermetadataschemaeditor
  • /apps/dam/cfm/models/editor/components/datatypeproperties
  • /apps/settings/dam/cfm/models/formbuilderconfig
  • /apps/dam/gui/content/assets/jcr:content/actions/secondary/create/items/fileupload
 3. Den här installationen kräver kunskaper för att skapa ett Maven-projekt i Experience Manager som Cloud Service. Använd följande resurser för att lära dig hur du inkluderar ett tredjepartspaket i ditt Maven-projekt:

Installera tillägget i Experience Manager som Cloud Servicegör du så här:

 1. Ladda ned den förbättrade anslutningen från Adobe Software Distribution.

 2. Åtkomst och klona din AEM as a Cloud Service databas från Cloud Manager.

 3. Öppna den klonade AEM as a Cloud Service databasen med valfri integrerad utvecklingsmiljö.

 4. Placera den utökade ZIP-filen för anslutningen som laddats ned i steg 1 på följande sökväg:

  code language-txt
    /ui.apps/src/main/resources/<zip file>
  
  note note
  NOTE
  Om resources mappen finns inte, skapa mappen.
 5. Lägg till pom.xml beroenden:

  1. Lägg till ett beroende i överordnat objekt pom.xml.

   code language-xml
   <dependency>
     <groupId>digital.hoodoo</groupId>
     <artifactId>workfront-tools.ui.apps</artifactId>
     <type>zip</type>
     <version>enhanced connector version number</version>
     <scope>system</scope>
     <systemPath>${project.basedir}/ui.apps/src/main/resources/workfront-tools.ui.apps.zip</systemPath>
   </dependency>
   
   note note
   NOTE
   Uppdatera det utökade versionsnumret för anslutningen innan du kopierar beroendet till det överordnade pom.xml.
  2. Lägg till ett beroende i all module pom.xml.

   code language-xml
     <dependency>
      <groupId>digital.hoodoo</groupId>
      <artifactId>workfront-tools.ui.apps</artifactId>
      <type>zip</type>
      <scope>system</scope>
      <systemPath>${project.basedir}/../ui.apps/src/main/resources/workfront-tools.ui.apps.zip</systemPath>
     </dependency>
   
 6. Lägg till pom.xml bäddar in. Lägg till Workfront for Experience Manager enhanced connector paket till embeddeds i pom.xml av alla dina underprojekt. Behöver den vara inbäddad i alla moduler pom.xml.

  code language-xml
  <!-- Workfront Tools -->
  <embedded>
    <groupId>digital.hoodoo</groupId>
    <artifactId>workfront-tools.ui.apps</artifactId>
    <type>zip</type>
    <target>/apps/<path-to-project-install-folder>/install</target>
  </embedded>
  

  Målet för det inbäddade avsnittet är inställt på /apps/<path-to-project-install-folder>/install. Denna JCR-sökväg /apps/<path-to-project-install-folder> måste inkluderas i filterreglerna i all/src/main/content/META-INF/vault/filter.xml -fil. Filterreglerna för databasen hämtas vanligtvis från programnamnet. Använd namnet på mappen som mål i de befintliga reglerna.

 7. Skicka ändringarna till databasen.

 8. Kör pipeline till distribuera ändringarna till Cloud Manager.

 9. Om du vill skapa en systemanvändarkonfiguration skapar du wf-workfront-users in Experience Manager Användargrupp och tilldela behörighet jcr:all till /content/dam. En systemanvändare workfront-tools skapas automatiskt och de behörigheter som krävs hanteras automatiskt. Alla användare från Workfront som använder den utökade kopplingen läggs automatiskt till som en del av den här gruppen.

För information om att uppdatera Workfront for Experience Manager enhanced connector från en tidigare version till den senaste versionen, klicka på här.

Konfigurera anslutningen mellan Experience Manager som Cloud Service och Workfront configure-connection

Skapa en anslutning med Workfrontgör du så här:

 1. I Experience Manager väljer du Tools > Cloud Services > Workfront Tools Configuration.

 2. Välj workfront-tools i den vänstra panelen och väljer Create i det övre högra hörnet på sidan.

 3. I Workfront Connection kan du ange den information du behöver Workfront driftsättning och välj Connect to Workfront alternativ. När anslutningen är klar Workfront anpassad integration av dokument skapas automatiskt i Workfront miljö.

  Anslut Experience Manager och Workfront

 4. Navigera till Advanced och välj alternativet Is the Server AEM as a Cloud Service.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab