Information om databasåtkomst accessing-repos

Lär dig hur du får åtkomst till och hanterar dina Adobe-hanterade Git-databaser med hjälp av Git-kontohantering via Creative Cloud Manager.

Åtkomst till databasinformation från översiktssidan overview-page

Med Cloud Manager är det enkelt att hämta databasåtkomstinformation för databaser som hanteras av Adobe via Åtkomst till svarsinformation finns väl synligt på pipeline-kortet.

 1. Logga in i Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välja lämplig organisation och lämpligt program.

 2. Navigera till Pipelines från Programöversikt sida.

  Knappen Åtkomst till upprepningsinformation på miljökortet

 3. Tryck eller klicka på Åtkomst till svarsinformation för att öppna Databasinformation dialogruta och vy:

  • Git-användarnamn.
  • Git-lösenordet.
  • URL:en till Cloud Managers Git-databas.
  • Fördefinierade Git-kommandon för att snabbt lägga till en fjärranslutning i Git-repo och push-kod.

  Fönstret Databasinformation

 4. Ett nytt lösenord måste skapas för att du ska kunna få åtkomst till lösenordet. Om du vill göra det trycker eller klickar du på Generera lösenord -knappen.

 5. Bekräfta generering av lösenord i dialogrutan Är du säker… genom att trycka på eller klicka Generera lösenord.

  Bekräfta lösenordsgenerering

 6. Lösenordet genereras och visas för kopiering i Lösenord fält.

  • Om du genererar ett lösenord blir det tidigare lösenordet ogiltigt.
  • Lösenordet sparas inte i molnhanteraren. Det är ditt ansvar att spara lösenordet på ett säkert sätt.
  • Eftersom lösenordet inte sparas i Cloud Manager måste du återskapa ett nytt lösenord om du tappar bort det.

  Exempel på ett genererat lösenord

Med dessa autentiseringsuppgifter kan du klona en lokal kopia av databasen, göra ändringar i den lokala databasen och när du är klar spara kodändringar i fjärrkoddatabasen i Cloud Manager.

NOTE
 • The Åtkomst till svarsinformation alternativet är synligt för användare med Utvecklare eller Distributionshanteraren roller.
 • The Åtkomst till svarsinformation visas bara databasens åtkomstinformation för databaser som hanteras av Adobe. Åtkomstinformation om privata databaser är inte tillgängligt i Cloud Manager.

Åtkomst till databasinformation från fönstret Databaser repositories-window

An Åtkomst till svarsinformation finns även i verktygsfältet i Databaser -fönstret. den visar samma information om åtkomst till databaser som hanteras av Adobe.

Återkalla ett åtkomstlösenord revoke-password

Du kan återkalla ett lösenord när som helst. Gör så här: skapa en supportbiljett för den här förfrågan.

Biljetten kommer att behandlas med hög prioritet och bör återkallas inom en dag.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab