Hantera databaser i Cloud Manager managing-repos

Lär dig hur du skapar, visar och tar bort Git-databaser i Cloud Manager.

Ökning overview

Databaser används för att lagra och hantera projektkoden med Git. Alla program du skapar i Cloud Manager har en databas som hanteras av Adobe.

Du kan välja att skapa ytterligare databaser som hanterar Adobe och även lägga till egna privata databaser. Alla databaser som är associerade med ditt program kan visas i fönstret Databaser.

Databaser som skapas i Cloud Manager är också tillgängliga när du lägger till eller redigerar pipelines. Mer information finns i CI-CD Pipelines.

Det finns en enda primär databas eller en gren för en given pipeline. Med stöd för Git-undermodul kanmånga sekundära grenar inkluderas vid byggtiden.

Fönstret Databaser repositories-window

 1. Logga in på Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välj rätt organisation och program.

 2. På sidan Programöversikt väljer du fliken Databaser för att växla till sidan Databaser.

 3. Fönstret Databaser visar alla databaser som är associerade med ditt program.

  Databasfönstret

Fönstret Databaser innehåller information om databaserna:

 • Typ av databas

  • Adobe anger databaser som hanteras av Adobe
  • GitHub anger privata GitHub-databaser som du hanterar
 • När den skapades

 • Pipelines som är associerade med databasen

Du kan markera databasen i fönstret och klicka på ellipsknappen för att vidta åtgärder för den valda databasen.

Databasåtgärder

Lägga till databaser adding-repositories

Tryck eller klicka på knappen Lägg till databas i fönstret Databaser för att starta guiden Lägg till databas.

Guiden Lägg till databas

Cloud Manager har stöd för båda databaser som hanteras av Adobe (Adobe-databas) och dina egna självhanterade databaser (Privat databas). De obligatoriska fälten varierar beroende på vilken typ av databas du väljer att lägga till. Mer information finns i följande dokument.

NOTE
 • En användare måste ha rollen Distributionshanteraren eller Affärsägare för att kunna lägga till en databas.
 • Det finns en gräns på 300 databaser i alla program i ett visst företag eller i en IMS-organisation.

Åtkomst till svarsinformation repo-info

När du visar dina databaser i fönstret Databaser kan du visa information om hur du kommer åt databaser som hanteras med Adobe genom att trycka eller klicka på knappen Åtkomstrepo-information i verktygsfältet.

Databasinformation

Fönstret Databasinformation öppnas med information. Mer information om åtkomst till databasinformation finns i dokumentet Åtkomst till databasinformation.

Kontrollera grenar/skapa projekt check-branches

Åtgärden Kontrollera grenar/Skapa projekt utför två funktioner beroende på databasens tillstånd.

 • Om databasen är nyskapad skapar åtgärden ett exempelprojekt baserat på den AEM projektarkitypen.
 • Om exempelprojektet redan har skapats i databasen kontrolleras statusen för databasen och dess grenar, och sedan rapporteras om exempelprojektet redan finns.

Åtgärden Kontrollera grenar

Kopiera databas-URL copy-url

Åtgärden Kopiera databas-URL kopierar URL:en för den databas som är markerad i fönstret Databaser till Urklipp så att den kan användas någon annanstans.

Visa och uppdatera view-update

Åtgärden Visa och uppdatera öppnar dialogrutan Uppdatera databas. Med den kan du visa Namn och databas-URL-förhandsgranskning samt uppdatera Beskrivning för databasen.

Visa och uppdatera databasinformation

Ta bort delete

Åtgärden Ta bort tar bort databasen från ditt projekt. En databas kan inte tas bort om den är associerad med en pipeline.

Ta bort

Om du tar bort en databas:

 • Gör det borttagna databasnamnet oanvändbart för nya databaser som kan skapas i framtiden.
  • Felmeddelandet Repository name should be unique within organization. visas i sådana fall.
 • Gör den borttagna databasen otillgänglig i Cloud Manager och inte tillgänglig för länkning till en pipeline.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab