Campaign: Det går inte att se e-post i DCE-läge för leveransaktivitet

Om du inte kan se ett e-postmeddelande i leveransaktivitetens DCE-läge är det troligt att WebView2Mode i serverkonfigurationen har återställts till 0.

Beskrivning description

Miljö

Campaign

Problem/symtom

Rullningslisten i DCE-läge hindrar dig från att se hela e-postmeddelandet i leveransaktiviteten. När du har stängt fönstret visas följande fel i Adobe Campaign Client-konsolen:

Den grafiska komponenten 'source' har genererat ett fel.

Upplösning resolution

För att lösa problemet skickar du en biljett med en begäran om att WebView2Mode serverkonfigurationen återställs till 1.

Orsak

Alternativ WebView2Mode i serverkonfigurationen återställdes till 0.

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f