Läs mer om Galera DB-replikering och relaterade långsamma MySQL-frågor

Galera-kluster hjälper till med prestanda och skalbarhet. När det gäller sekundära databaser är det viktigt att förstå hur datareplikeringen sker på ett annat sätt än på den primära. Den primära databasen kan utföra gruppåtgärder. När replikeringen utförs för alla sekundära databaser utför de åtgärder en åt gången. Om du t.ex. har 67 000 000 objekt i en borttagning sker en i taget i de sekundära databaserna. När du granskar de långsamma frågeloggarna i Mysql kan den här åtgärden ta lång tid. Eftersom de sekundära databaserna utför saker en i taget är det en anledning till att saker inte är synkroniserade och prestandapåverkan kan upptäckas.

Som en lösning kan du om möjligt batchbearbeta stora åtgärder så att de sekundära databaserna synkroniseras med den primära. Genom att göra saker i grupp kan åtgärderna utföras i rätt tid och prestandaeffekterna hålls nere till ett minimum.

Vem är den här videon till?

  • Arkitekter
  • Utvecklare
  • DevOps

Videoinnehåll

  • Galerareplikering till sekundär databas
  • Läs om flödeskontroll
  • Söker efter trådnummer i mysql slow query logs
  • Massexekveringar utförs bara i huvudprogrammet. Replikeringar sker 1 i taget
  • Gruppera dina stora implementeringar för att hjälpa replikeringen att hålla jämna steg med den primära

Användbara resurser

recommendation-more-help
3a5f7e19-f383-4af8-8983-d01154c1402f