Datasynkroniseringsproblem på grund av tidsgräns för lagerställe i OOTB

Så här löser du problem med datasynkronisering som orsakas av lagerställetimeout fel i OOTB ffdaReplicateStagingData arbetsflöde, kontakta supporten för att justera lagerställestorleken till tillfälligt ökad och kör arbetsflödet igen.

Beskrivning description

Miljö

Adobe Campaign Classic v8

Problem/symtom

OOTB ffdaReplicateStagingData arbetsflödet synkroniserar inte data på grund av följande fel:

nlmoduleStagingSchema ODB-240000 Error ODBC: Statement reached its statement or warehouse timeout of 14,400 second(s) and was canceled.

Upplösning resolution

Skapa en biljett med kundtjänst och justera lagerställestorleken till tillfälligt ökad och kör arbetsflödet igen.

Samarbeta med en Adobe-konsult för att kontrollera användningen och lägga in alternativ NmsCleanup_FfdaStagingDataPurgeDelay om du vill minska mängden data som lagras i tabellen (som är inställd på 7 dagar).

Orsak

Lagerställets storlek räcker inte till för att bearbeta frågor som har gjorts av ffdaReplicateStagingData arbetsflöde.

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f