Target versionsinformation (prerelease)

Den här artikeln innehåller förhandsversionsinformation för kommande Adobe Target releaser, inklusive SDK, API:er och JavaScript-bibliotek.

Senast uppdaterad: 8 maj 2024

NOTE
Releasedatum, funktioner och annan information kan ändras utan föregående meddelande.
Information om den aktuella versionen finns i Versionsinformation för mål. Informationen på dessa sidor kan vara densamma, beroende på när releaserna ska släppas. Utgivningsnumren inom parentes är för interna Adobe använd.

Target rapportering i Adobe Customer Journey Analytics (8 maj 2024)

Integrationen mellan Adobe Customer Journey Analytics och Target innehåller kraftfulla analys- och tidsbesparande verktyg för optimeringsprogrammet.

De främsta fördelarna med att använda Customer Journey Analytics som rapportkälla för Target är:

  • Marknadsförare kan tillämpa Customer Journey Analytics framgångsmått till Target aktivitetsrapporter när som helst. Du behöver inte ange allt innan du kör aktiviteten.
  • Marknadsförarna kan utnyttja Customer Journey Analytics funktioner, som Panelen Experimentationför att ytterligare analysera webbplatspersonaliseringen.
  • Marknadsförarna kan ha en enda rapportkälla för Adobe Journey Optimizer och Target. Båda personaliseringsprodukterna kan kopplas till Customer Journey Analytics för en mer helhetssyn på er webbpersonalisering.

Mer information finns i Målrapportering i Adobe Customer Journey Analytics.

Ytterligare versionsinformation

Resurs
Information
Versionsinformation: Adobe Target Platform Experience Web SDK
Information om ändringarna i respektive version av Platform Web SDK.
versionsinformation för at.js
Information om ändringarna i varje version av Adobe Target at.js JavaScript-bibliotek.

Förhandsversionsinformation section_7B9D4AAFC6A74388B9D7DEF0658D8B63

Om du vill få förhandsmeddelanden om kommande produktförbättringar i Target och andra Adobe Experience Cloud lösningar, registrera dig för Adobe Priority Product Update:

https://www.adobe.com/subscription/priority-product-update.html

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654