Autosvara på e-postmeddelanden som tagits emot från ACC-plattformen

Beskrivning description

Miljö

Campaign Classic

Problem/symtom

Hämtar svar på avsändaradressen i stället för svarsadressen. Går det att implementera ett automatiskt svar på e-postmeddelanden som skickas från plattformen?

Upplösning resolution

Den här funktionen stöds inte av ACC (Adobe Campaign Classic) OOTB (medföljer inte).
Möjliga tillfälliga lösningar för att uppnå detta:

  1. Försök använda samma adress för båda Svarsadress och Avsändarens adress?
  2. Försök att skapa en e-postruta för feedback för att svara på adresserna och ange sedan automatiska svar för samma sak.
  3. Konfigurera Svar till e-postadress som du arbetar med och använd eventuell extern Automatisk svarare för att skicka ett fördefinierat autosvarsmeddelande.
recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f