Ladda upp fil till Azure-blob-lagring - CRL-290029 Förbjuden

Den här artikeln åtgärdar ett problem med Campaign Classic där du bara kan läsa filer, men inte skriva filer i blobblagringen. Kontakta Azure för att få en vitlistnings-IP som lösning.

Beskrivning description

Miljö

Adobe Campaign Classic v7

Problem/symtom

  1. Du integrerar Adobe Campaign Classic v7 med Adobe Experience Platform och har skapat ett arbetsflöde enligt beskrivningen i Skapa ett exportarbetsflöde i Campaign Classic i Campaign Classic v7 Documentation. Detta är för att exportera data från ACC till Azure-bloblagringsplatsen.
  2. Du försöker lägga till en filöverföringsaktivitet (Action-File-överföring) i Azure-blobben. I Granskningsspår loggar visas följande fel:

CRL-290182 Fel uppstod vid överföring av https://ocuazfcucsa002.blob.core.windows.net/campaign/IngestaAEP/Feedback/envioCDP.csv' till Azure Blob Storage (kod CRL-290029 Ej tillåtet - Servern förstod begäran men vägrar att slutföra den)

Resultatet är att du kan läsa filer från blobblagringen (hämtning), men du kan inte skriva filer där (överföring).

Upplösning resolution

IP måste vitlistas på Azure-sidan. Kontakta Azure-supporten för denna begäran.

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f