Förstå Journey Orchestration

Med Journey Orchestration kan du skapa orkestrering i realtid med hjälp av kontextuella data som lagras i händelser eller i datakällor.

Introduktion till Journey Orchestration

Journey Orchestration är en programtjänst som är integrerad i Adobe Experience Platform. Tjänsten består av ett intelligent och öppet ekosystem som aktiverar alla relevanta data i realtid genom skalbar och händelsebaserad interaktion över alla kanaler som företaget behöver, från marknadsföring och drift till service. Journey Orchestration kan använda alla data från Adobe Experience Platform och andra externa leveranssystem för att skapa och leverera övertygande upplevelser.

I videon nedan introduceras

  • Begreppet Journey Orchestration
  • De typer av användningsfall som kan användas
  • De viktigaste elementen i hur Journey Orchestration fungerar

Så här konfigurerar du en resa

De viktigaste förberedande stegen för att skapa resor är följande:

  1. Konfigurera direktuppspelningshändelser – den här konfigurationen är obligatorisk eftersom Journey Orchestration är designad för att läsa av händelser.
  2. Konfigurera datakällor – den här konfigurationen krävs inte om dina resor bara använder lokala data som kommer från en händelses nyttolast.
  3. Konfigurera anpassade åtgärder: krävs om du vill använda en tjänst från en tredjepartsleverantör som kan anropas via ett REST API med en JSON-formaterad nyttolast
NOTE
Dessa konfigurationssteg kräver teknisk kunskap. Du måste känna till Experience Data Model (XDM) och hur du skapar XDM-upplevelsescheman för händelser.

Skapa, publicera och analysera en resa

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
f620e463-d1bd-494c-b200-8abc8052e166