Adobe Livefyre Slutet av livscykeln

IMPORTANT
Den sista dagen som kunderna kunde komma åt Livefyre var den 30 november 2021.

Föränderlig dynamik med leverantörer av sociala medier, inklusive Facebook och Twitter, har gjort det svårt att fortsätta att erbjuda Adobe-kunder en robust UGC-lösning (User-Generated Content). På grund av dessa utmaningar har Adobe tagit det svåra beslutet att avveckla tjänsten Livefyre. Den sista dagen kunderna kommer åt Livefyre är den 30 november 2021. Adobe har sedan januari 2021 samarbetat med kunder som använder Livefyre för en smidig övergång till betrodda Adobe-partners och rekommenderar alternativa lösningar. Påminnelsen är till för att säkerställa synlighet för datumet för avvecklingen av tjänsten Livefyre. Adobe strävar efter att tillhandahålla det som krävs för en smidig övergång. Om du har frågor kontaktar du din Customer Success Manager eller din Account Manager.

Livefyre Vanliga frågor och svar om slutet av livscykeln livefyre-eos-faq

Vad ändras med Livefyre?

I tidigare kommunikationer har Adobe meddelat att den föränderliga dynamiken hos leverantörer av sociala medier, bland annat Facebook och Twitter, har gjort det svårt att fortsätta erbjuda våra kunder en stabil UGC-lösning. På grund av dessa utmaningar har Adobe tagit det svåra beslutet att avveckla tjänsten Livefyre.

Kan jag fortfarande förnya min Livefyre-licens?

Nej, Livefyre upphör den 30 november 2021. Adobe rekommenderar alternativa lösningar och har ett nära samarbete med kunderna för en smidig övergång.

Vem kan jag kontakta för att få veta mer?

Kontakta din CSM (Customer Success Manager) eller Shelly Chiang (schiang@adobe.com) med eventuella frågor.

recommendation-more-help
e097cebf-48ca-4291-a5ad-c972a84ff0dd