Versionsinformation release-information

Produkt
Adobe Experience Manager as a Cloud Service
Version
2024.1.0
Typ
Kontinuerliga uppdateringar
Tillgänglighetsdatum
Kontinuerlig uppdatering

Förbereda för en release how-to-prepare

Med den kontinuerliga releasemodellen i Adobe Experience Manager as a Cloud Service uppdateras programmet automatiskt fortlöpande. Det finns två typer av uppdateringar, funktionsreleaser och underhållsreleaser:

  • Funktioner görs med en förutsägbar månadsfrekvens och fokuserar på nya funktioner och produktinnovationer.
  • Underhållsreleaser görs ofta och fokuseras på säkerhetsuppdateringar, felkorrigeringar och prestandaförbättringar. Detta säkerställer att Adobe Experience Manager as a Cloud Service är alltid uppdaterad med alla viktiga korrigeringar.

Utöver innovationshastigheten, Adobe Experience Manager as a Cloud Service ger också möjlighet att förhandsgranska kommande funktioner en hel månad i förväg innan de släpps i produktion. På så sätt kan du bedöma vilken inverkan en kommande release har på organisationen genom att testa hur funktionerna i din egen anpassade miljö fungerar och utbilda/förbered de interna användarna i god tid. Om du har ett AEM, t.ex. formulär, kan du se till att det också uppdateras genom att välja lösningen i programinställningar.

NOTE
Förhandsversionen görs endast för månatliga funktionsreleaser, inte för viktiga uppdateringar.

Så här förbereder du en release:

  1. Markera dina kalendrar: Kontrollera nyckeldatum för månatliga releaser på Experience Manager släpper en färdplan och markera dina kalendrar för att förbereda dig för de viktigaste aktiviteterna för att göra dig redo för releasen.
  2. Läs versionsinformationen: Läs aktuell versionsinformation för att bekanta sig med releasefunktionerna och förhandsversionsfunktionerna.
  3. Få tillgång till och prova nya funktioner: Aktivera prerelease channel i icke-produktionsmiljöer och börja testa de funktioner som ska utvärderas i dina anpassade miljöer.
  4. Utbilda dina användare: Använd dokumentation och Experience League-resurser för att få användarna att komma igång och bli bättre på de nya funktionerna.

Viktig versionsinformation key-articles

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab