Bilder som inte visas i e-postdesignern

Beskrivning description

Miljö

Adobe Campaign Standard

Problem/symtom

Bilder som överförs till e-postmeddelanden/leveranser i Adobe Campaign Standard-instansen visas inte (visar en trasig bildikon) i e-postdesignerns gränssnitt.

Steg som ska återskapas:

  1. Logga in i ACS-instansen.
  2. Navigera till Marknadsföringsaktiviteter.
  3. Välj Leveranser på filtreringsmenyn till vänster.
  4. Öppna en leverans och klicka på den.
  5. På  Fliken Innehåll, klicka på ikonen för den brutna bilden.

Följ stegen för att bekräfta om detta är ett certifikatproblem. Öppna sedan Chrome DevTool med kortkommandot Ctrl+Skift+J. Navigera till fliken Konsol för att visa felmeddelandet: "Det gick inte att läsa in resursen: net::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID".

Upplösning resolution

Använd Kontrollpanelen för att verifiera underdomänen och installera SSL-certifikatet.

Ett annat sätt att lösa problemet är att uppdatera publicResourceConfig med https://res.domainname.jp/res (detta bör göras på begäran av Tech Ops). Se till att domännamnet från https://res.domainname.jp/res är en domän med giltiga SSL-certifikat.

Orsak

Underdomäner/certifikat har inte verifierats på Kontrollpanelen. Det finns inget SSL-certifikat för en underdomän.

Relaterade läsningar

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f