Patchar tillgängliga i QPT-verktyget - översikt

I den här artikeln finns en översikt över Quality Patches Tool (QPT) och länkar till resurser som förklarar hur det används.

Berörda produkter och versioner

Vad är kvalitetsverktyget?

The Quality Patches Tool (QPT) är ett verktyg som gör att du kan använda individuella kvalitetspatchar som utvecklats av Adobe och Magento Open Source.

Du kan:

  • lägg in kvalitetspatchar i paketet
  • återställa tidigare använda patchar
  • visa allmän information om kvalitetsuppdateringar för den installerade versionen av Adobe Commerce.

Här är ett exempel på statustabellen som du kan hämta för att visa tillgängliga korrigeringar:

Magento_patches_list

Verktyget är avsett att göra det möjligt för dig att använda korrigeringsfiler för problem som du kan uppleva hos Adobe Commerce, eller att enkelt tillämpa korrigeringsfiler som Adobe Commerce support föreslår.

NOTE
QPT är endast till för kvalitetspatchar. Säkerhetsuppdateringar finns i Versionsinformation för Adobe Commerce och Magento Open Source.

Patchar som finns i Quality Patches Tool

I det här avsnittet av Adobe Commerce Support Knowledge Base hittar du detaljerade beskrivningar av de problem som åtgärdats med QPT-korrigeringar, grupperade efter QPT-version.
Du kan också se en lista över tillgängliga QPT-korrigeringar och filtrera efter komponent med hjälp av den dynamiskt genererade tabellen på Quality Patches Tool: Sök efter korrigeringssida i vår kunskapsbas för support.

Så här installerar och använder du Quality Patches Tool

Installations- och användningskommandona skiljer sig åt för Adobe Commerce lokalt och Adobe Commerce i molninfrastrukturen, eftersom QPT-paketet ingår i paketet med komponentverktyg för molnet.

Installera och använda QPT för Adobe Commerce lokalt

Se Commerce > Verktyg > Användning i vår utvecklardokumentation för mer information om hur du installerar och använder QPT för att tillämpa och återställa korrigeringsfiler.

Installera och använda QPT för Adobe Commerce i molninfrastrukturen

Se Commerce on Cloud Infrastructure Guide > Apply patches i utvecklardokumentationen om du vill ha mer information om hur du installerar och använder QPT för att tillämpa och återställa korrigeringsfiler på Adobe Commerce i molninfrastrukturen.

Relaterad läsning

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a