Användning

The Quality Patches Tool levererar individuella plåster som utvecklats av Adobe och Magento Open Source-communityn. Med den kan du tillämpa, återställa och visa allmän information om alla enskilda korrigeringsfiler som är tillgängliga för den installerade versionen av Adobe Commerce. Du kan använda korrigeringsfiler i Adobe Commerce-projekt oavsett vem som har utvecklat korrigeringsfilen. Du kan till exempel använda en korrigering som utvecklats av communityn på Adobe Commerce-projekt.

Titta på detta teknisk video och lär dig hur du använder verktyget för kvalitetskorrigeringar för Adobe Commerce.

INFO
Se Tillämpa enskilda patchar för instruktioner om hur du använder korrigeringsfiler i dina Adobe Commerce-projekt. Se Quality Patches Tool: Sök efter patchar för att se en fullständig lista över de släppta plåstren.
WARNING
Det rekommenderas inte att du använder Quality Patches Tool för att använda ett stort antal patchar eftersom det gör koden mer komplex och gör det svårare att uppgradera till en ny version.

Installera

INFO
Om det inte redan är installerat måste du installera Git eller Lappa före installation av Quality Patches Tool. Lägg till magento/quality-patches Disposition-paket till composer.json fil:
composer require magento/quality-patches

Visa enskilda patchar

Så här visar du en lista över de enskilda korrigeringsfilerna som är tillgängliga för din version av Adobe Commerce:

./vendor/bin/magento-patches status

Utdata ser ut ungefär så här:

ID
Titel
Typ
Status
Information
MAGECLOUD-5069
FPC inaktiveras under distributioner
Valfritt
Ej tillämpat
Komponenter som påverkas:
- magento/module-page-cache
MCLOUD-5650
Håll distributionskonfigurationen efter läsning från fil
Valfritt
Ej tillämpat
Komponenter som påverkas:
- magento/framework
MCLOUD-5684
Sidnumreringen fungerar inte - product_list_limit=all
Valfritt
Ej tillämpat
Komponenter som påverkas: - magento/module-elasticsearch
MCLOUD-5837
Åtgärda problem med belastningsutjämnare
Föråldrat
Används
Rekommenderad ersättning: MC-1
Komponenter som påverkas: - magento/framework
BUNDLE-2554
Ange fel för betalningsinformation
Valfritt
Ej tillämpat
Komponenter som påverkas:
- amzn/amazon-betal-module
MC-1
Åtgärdar problem 1
Valfritt
Används
Komponenter som påverkas:
- magento/module-cms
MC-2
Åtgärdsproblem 2
Valfritt
Ej tillämpat
Komponenter som påverkas:
- magento/module-cms
MC-3
Åtgärdar problem 3
Valfritt
Ej tillämpat
Nödvändiga patchar:
- MC-2
Komponenter som påverkas:
- magento/module-cms
MC-3-V2
Uppdaterad korrigering för utgåva 3, ersätter patchen MC-3
Valfritt
Ej tillämpligt
Komponenter som påverkas:
- magento/module-cms

Adobe Commerce 2.3.5

Statustabellen innehåller:

 • Typ:

  • Optional — Alla patchar från Quality Patches Tool och Commerce on Cloud Infrastructure Guide > Apply patches är valfritt för Adobe Commerce-installationer.
  • Deprecated — Adobe har ersatt det enskilda plåstret. Om du har använt korrigeringen rekommenderar vi att du återställer den. Återställningsåtgärden tar även bort korrigeringen från statustabellen.
 • Status:

  • Applied — Korrigeringen har applicerats.
  • Not applied — Korrigeringen har inte installerats.
  • N/A — Det går inte att definiera status för korrigeringen på grund av konflikter.
 • Information:

  • Affected components — En lista över de moduler som påverkas.
  • Required patches — En lista över korrigeringsfiler som måste tillämpas för en angiven korrigeringsfil för att den ska fungera korrekt (beroenden).
  • Recommended replacement — Den korrigering som rekommenderas som ersättning för en borttagen patch.
INFO
När du har uppgraderat till en ny version av Adobe Commerce måste du tillämpa korrigeringarna igen om de inte ingår i den nya versionen. Se Tillämpa patchar igen efter en uppgradering.

Tillämpa enskilda patchar apply-individual-patches

WARNING
Det är bäst att testa alla korrigeringsfiler i en staging- eller utvecklingsmiljö innan de distribueras till produktionen. Vi rekommenderar även att du säkerhetskopierar dina data innan du använder en patch. Se Säkerhetskopiera och återställa filsystemet, mediet och databasen.

Om du vill använda en enda korrigering kör du följande kommando där MAGETWO-XXXX är det korrigerings-ID som anges i statustabellen:

./vendor/bin/magento-patches apply MAGETWO-XXXX

Du kan också använda flera korrigeringsfiler samtidigt genom att separera varje ytterligare korrigerings-ID med ett mellanslag:

./vendor/bin/magento-patches apply MAGETWO-XXXX MAGETWO-YYYY

Du måste rensa cacheminnet när du har tillämpat korrigeringar för att se ändringarna i Adobe Commerce-programmet:

./bin/magento cache:clean
INFO
Överväg att ha en lista över tillämpade korrigeringsfiler på en separat plats. Du kan behöva installera om vissa av dem efter att du uppgraderat till en ny version av Adobe Commerce. Se Tillämpa patchar igen efter en uppgradering.

Återställ enskilda korrigeringsfiler

WARNING
Det är bäst att testa alla korrigeringsfiler i en staging- eller utvecklingsmiljö innan de distribueras till produktionen. Vi rekommenderar även att du säkerhetskopierar dina data innan du använder en patch. Se Säkerhetskopiera och återställa filsystemet, mediet och databasen.

Om du vill återställa en enskild korrigering kör du följande kommando där MAGETWO-XXXX är det korrigerings-ID som anges i statustabellen:

./vendor/bin/magento-patches revert MAGETWO-XXXX

Du kan också återställa flera korrigeringsfiler samtidigt genom att separera varje ytterligare korrigerings-ID med ett mellanslag:

./vendor/bin/magento-patches revert MAGETWO-XXXX MAGETWO-YYYY

Så här återställer du alla tillämpade patchar:

./vendor/bin/magento-patches revert --all

Du måste rensa cachen efter att du har återställt korrigeringsfiler för att se ändringarna i Adobe Commerce-programmet:

./bin/magento cache:clean

Få uppdateringar

Adobe Commerce släpper regelbundet nya patchar. Du måste uppdatera Quality Patches Tool för att få nya individuella patchar:

composer update magento/quality-patches

Visa tillagda korrigeringar:

TIP
Nya tilläggspatchar visas längst ned i tabellen.
./vendor/bin/magento-patches status

Tillämpa patchar igen efter en uppgradering re-apply-patches-after-an-upgrade

När du uppgraderar till en ny version av Adobe Commerce måste du tillämpa korrigeringarna igen om de inte ingår i den nya versionen.

Så här återanvänder du patchar:

 1. Uppdatera Quality Patches Tool:

  code language-bash
  composer update magento/quality-patches.
  
 2. Öppna listan med tidigare använda korrigeringar, som rekommenderas i Tillämpa enskilda patchar.

 3. Tillämpa patcharna:

  code language-bash
  ./vendor/bin/magento-patches apply MAGETWO-XXXX
  

  Det bästa sättet är att lägga på patchar en åt gången.

 4. Rensa cachen:

  code language-bash
  ./bin/magento cache:clean
  
  note info
  INFO
  När du kör status de korrigeringar som ingick i den nya versionen inte längre visas i tabellen med tillgängliga korrigeringar.

Loggning

The Quality Patches Tool loggar alla åtgärder i <Magento_root>/var/log/patch.log -fil.

recommendation-more-help
c2d96e17-5179-455c-ad3a-e1697bb4e8c3