Korrekturproblem vid överföring av korrektur, bläddring i blått fält i oändlighet

För att lösa problemet där det blå fältet rullar i oändlighet när användaren överför korrektur bör administratören ändra användarens åtkomstnivå till Granskare i Workfront.

Beskrivning description

Miljö

Workfront

Problem/symtom

När ett nytt korrektur överförs visar avsnittet Lägg till nytt korrektur ett blått fält som rullar över skärmen i oändlighet.

Upplösning resolution

  1. Klicka på Systemadministratör  >   Inställningar  > Logga in som  > (logga in som användare).
  2. Gå till fliken dokument  för att överföra ett nytt dokument.
  3. Skapa ett nytt korrektur som användaren och se om detta är reproducerbart.
  4. Om detta fortfarande är ett problem, utloggning när användaren går tillbaka till administratörsåtkomsten igen.
  5. Öppna användarprofil. Användaren finns i Användarlista eller genom att gå till sökområdet och söka efter användaren och markera dem.
  6. Redigera användarens konto.
  7. Bläddra nedåt till åtkomstnivå för användare i Workfront och skriv ned den angivna informationen 
  8. Ändra åtkomstnivå för användare till Granskare och Spara.
  9. Gå tillbaka till användarens redigeringssida och ändra åtkomstnivå tillbaka till det som användaren ursprungligen hade.
recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f