Experience Manager Dokumentation: Senaste dokumentationsuppdateringar aem-documentation-recent-documentation-updates

På den här sidan visas viktiga dokumentationsändringar och uppdateringar för Adobe Experience Manager sedan nyårsstarten.

Du kan också visa tidigare dokumentationsuppdateringar.

Experience Manager som Cloud Service aem-as-a-cloud-service

På den här sidan visas viktiga dokumentationsändringar och uppdateringar för Adobe Experience Manager.

Du kan också visa tidigare dokumentationsuppdateringar.

Adobe Experience Manager som Cloud Service aem-cloud-service

NOTE
Experience Manager as a Cloud Service släpps varje månad.
Se Versionsinformation för dokumentation om enskilda versioner (aktuella och tidigare versioner).
Datum
Ämne
Ändringar
25 november 2021
AEM med Dynamic Media - konfiguration
Nu kan du konfigurera Allmänna inställningar och Publiceringsinställningar direkt från Dynamic Media på AEM istället för att använda Dynamic Media-datorprogrammet.
Se Konfigurera allmänna inställningar för Dynamic Media och Konfigurera Dynamic Media Publish Setup för Image Server.
Se även Konfigurera Dynamic Media - Scene7 läge
4 november 2021
AEM med Dynamic Media - Smart Crop
Förbättrad smart beskärning och smarta färgrutor för bildresurser med de senaste Adobe Sensei-tjänsterna. Dokumentationsuppdateringarna innehåller följande:
・ Nytt Preserve crop content across target resolutions i dialogrutan Beskärningsalternativ i Bildprofiler.
・ När du manuellt justerar eller ändrar storlek på det smarta beskärningsfönstret för flera resurser bevaras och bevaras redigeringarna, även om du senare bestämmer dig för att bearbeta om dessa resurser. Om du däremot redigerar bredden, höjden eller både och i Responsive Image Crop i bildprofilen, bearbetas dessa resurser.
・ Ny tabell över bildfilsformat som stöds för Smart Crop och Color Swatches.
Se Bildprofiler för dessa uppdateringar.
3 november 2021
API för visningsprogram för smart beskärning
Nytt API-dokumentation för Smart Crop Video Viewer finns nu tillgänglig i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
2 december 2020
Förinställningar för gruppuppsättning
Lär dig automatisera framtagning av bilduppsättningar och snurra uppsättningar med hjälp av gruppuppsättningsförinställningar i Dynamic Media. Se Förinställningar för gruppuppsättning.
2 december 2020
Tillgänglighet i Dynamic Media
Dynamic Media- och Dynamic Media-visningsprogram har stöd för tangentbordskontroll och hjälpmedelstekniker, som JAWS och NVDA-skärmläsare, i hela användargränssnittet. Se Tillgänglighet i Dynamic Media.
29 oktober 2020
Kärnkomponenter
Med Core Components version 2.12.0 introduceras en ny formulärhanterare för POST, möjlighet att inkludera anpassade CSS-, JavaScript- och metadatataggar via kontextmedveten konfiguration samt en DataLayerBuilderverktyg för att förenkla integreringen av datalager i anpassade komponenter. Versionen är tillgänglig tillsammans med redigeringsdokumentation och information om utvecklare och projektnedladdning finns på GitHub.
24 september 2020
Inkorgsmeddelande efter en ny Dynamic Media-konfiguration
När konfigurationen av en ny Dynamic Media-konfiguration är klar får du ett statusmeddelande i Experience Manager Inbox. Det här meddelandet informerar dig om konfigurationen lyckades. Om konfigurationen misslyckas får du en felkod i meddelandet. Använd den här felkoden när du kontaktar Adobe Care.
Se Felsöka en ny Dynamic Media-konfiguration.
24 september 2020
Lösenordsåterställning i Dynamic Media Configuration.
Tillåt tillfällig lösenordsåterställning för första gången och efterföljande lösenordsåterställning inom Dynamic Media i stället för via Dynamic Media Classic. Se Skapa en Dynamic Media-konfiguration i Cloud Service, steg 6 och 7, och även Ändra lösenordet till Dynamic Media.
24 september 2020
Arbeta med selektiv publicering i Dynamic Media
Du kan välja att publicera eller avpublicera resurser till eller från Experience Manager eller Dynamic Media på mappnivå. Du kan utföra den här uppgiften genom att använda Hantera publikation eller Snabbpublicering i stället för att förlita dig enbart på den Dynamic Media-konfiguration vars inställningar är globala för alla mappar i din Dynamic Media-instans.
Se Arbeta med selektiv publicering i Dynamic Media.
11 september 2020
Enkelsidiga program
Redigeraren för Single Page Application (SPA) JavaScript SDK är nu öppen källkod.
27 augusti 2020
CDN-validering i Dynamic Media
Du kan nu skicka en begäran från Dynamic Media om att CDN-cachen ska upphöra att gälla inom några minuter. Den här funktionen är användbar när du uppdaterar resurser och du vill att ändringarna ska börja gälla direkt på webbplatsen.
Se CDN-cachen har inte verifierats via Dynamic Media.
11 augusti 2020
På- och avaktiveringstider för publicering av sidor
Vid publicering av sidor med På- och avaktiveringstider, se fliken Grundläggande i Sidegenskaper, du kan nu förkonfigurera automatisk replikering.
23 juli 2020
Kärnkomponenter
Core Components version 2.11.0 har stöd för AMP och är nu tillgängligt tillsammans med redigeringsdokumentation och information om utvecklare och projektnedladdning finns på GitHub.
15 juli 2020
Sling Cheatsheet
The Sling Cheatsheet har uppdaterats till referens HTML.
24 juni 2020
Innehållsfragment
Dokumentationen har uppdaterats eftersom Modeller nu är standard.
19 juni 2020
Experience Manager
Adobe avser att använda en rättvis terminologi i hela sin kod, dokumentation och upplevelse.
Därför har den här dokumentationsuppsättningen uppdaterats.
19 juni 2020
Kärnkomponenter
Core Components version 2.10.0 presenterar PDF Viewer Component och finns nu tillgänglig tillsammans med redigeringsdokumentation och information om utvecklare och projektnedladdning finns på GitHub.
4 juni 2020
Konfigurera Experience Manager Assets as a Cloud Service med Brand Portal
Adobe Developer Console har ett nytt användargränssnitt och arbetsflöde samt ny branding. Dokumentationen uppdateras baserat på det senaste Adobe Developer Console-arbetsflödet till konfigurera Experience Manager Assets as a Cloud Service med Brand Portal.
1 juni 2020
RTF-redigerare
Följande artiklar för RTF-redigeraren är tillgängliga för Adobe Experience Manager as a Cloud Service:
- Konfigurera RTE
- Konfigurera varje plugin-program
- Konfigurera RTE för att skapa tillgängliga sidor
- Skapa innehåll med RTE
29 maj 2020
Kärnkomponenter
Core Components version 2.9.0 introducerar integrering med Adobe Client Data Layer och en ny Progress Bar-komponent och är nu tillgänglig tillsammans med redigeringsdokumentation och utvecklarinformation samt projektnedladdning på GitHub.
19 maj 2020
Tillgänglighet och WCAG 2.1-riktlinjerna
Uppdateringar i förhållande till WCAG 2.1-riktlinjerna:
- Adobe Experience Manager as a Cloud Service och riktlinjerna för webbtillgänglighet
- En snabbguide till WCAG 2.1
- Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll (WCAG 2.1-överensstämmelse
4 maj 2020
Bildformat som inte stöds i Dynamic Media
Information om de undertyper av rasterbildfilformat som inte stöds i Dynamic Media.
Se Rasterbildformat som inte stöds i Dynamic Media.
20 april 2020
Innehållsfragment
Information om Stöd för innehållsfragment i Experience Manager Assets HTTP API, tillsammans med Anpassa och utöka innehållsfragmentoch Innehållsfragment som konfigurerar komponenter för återgivning.
9 april 2020
Konfigurera Experience Manager Assets as a Cloud Service med Brand Portal
Brand Portal stöds nu med Experience Manager Assets as a Cloud Service. Du kan konfigurera en Brand Portal-klient med Experience Manager Assets as a Cloud Service på Adobe Developer:
- Konfigurera Experience Manager Assets as a Cloud Service med Brand Portal
- Publicera material i Brand Portal
9 april 2020
Adobe Asset Link v2.0 släppt
Adobe Asset Link 2.0 stöder arbete i flera Adobe Experience Manager-miljöer och Experience Manager as a Cloud Service. Experience Manager stöder marknadsförare som vill konfigurera automatisk körning av arbetsflöde när resurser överförs till en mapp med AAL.
Se Adobe Asset Link.
24 mars 2020
Konfigurera Dynamic Media Cloud Service
Ett nytt alternativ är tillgängligt när du konfigurerar Dynamic Media Cloud Service:
Selektiv publicering - När du väljer det här alternativet innebär det att resurser endast publiceras automatiskt för säker förhandsvisning. De kan uttryckligen publiceras på Experience Manager utan att publiceras till DMS7 för att levereras offentligt.
Se Konfigurerar Dynamic Media Cloud Service.
2 mars 2020
Dynamic Media - Smart Crop
Ett nytt alternativ är tillgängligt när du arbetar med Smart beskärning i Dynamic Media-komponenten:
Aktivera matchning av proportioner - Välj det här alternativet så att Dynamic Media kan välja en smart beskärningsåtergivning som bäst matchar originalbildens proportioner.
Se När du arbetar med smart beskärning.
25 februari 2020
Rollbaserade behörigheter
Cloud Manager har förkonfigurerade roller med lämpliga behörigheter. Varje roll har specifika behörigheter, förkonfigurerade uppgifter eller behörigheter som är kopplade till varje roll. Rollbaserad behörighetssida visar vilka funktioner som är tillgängliga och vilka roller som kan utföra funktionen.
15 februari 2020
Dispatcher i molnet
The Dispatcher och CDN och Cacheogiltigförklaring för explicit utskickning har uppdaterats för att klargöra vilka alternativ som är tillgängliga och hur de fungerar.

Experience Manager 6.5 aem-65

Datum
Ämne
Ändringar
25 november 2021
Experience Manager 6.5 Service Pack 11
Experience Manager 6.5 Service Pack 11 är tillgängligt.
3 november 2021
API för visningsprogram för smart beskärning
Nytt API-dokumentation för Smart Crop Video Viewer finns nu tillgänglig i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
26 augusti 2021
Experience Manager 6.5 Service Pack 10
Experience Manager 6.5 Service Pack 10 är tillgängligt.
27 maj 2021
Experience Manager 6.5 Service Pack 9
Experience Manager 6.5 Service Pack 9 är tillgängligt.
11 mars 2021
Experience Manager 6.5 Service Pack 8
Experience Manager 6.5 Service Pack 8 är tillgängligt.
25 november 2020
Tillgänglighet i Dynamic Media
Dynamic Media- och Dynamic Media-visningsprogram har stöd för tangentbordskontroll och hjälpmedelstekniker, som JAWS och NVDA-skärmläsare, i hela användargränssnittet. Se Tillgänglighet i Dynamic Media.
26 november 2020
Experience Manager 6.5 Service Pack 7
Experience Manager 6.5 Service Pack 7 är tillgängligt.
3 september 2020
CDN-validering i Dynamic Media
Du kan nu skicka en begäran från Dynamic Media om att CDN-cachen ska upphöra att gälla inom några minuter. Den här funktionen är användbar när du uppdaterar resurser och du vill att ändringarna ska börja gälla direkt på webbplatsen.
Se CDN-cachen har inte verifierats via Dynamic Media.
3 september 2020
Arbeta med selektiv publicering i Dynamic Media
Du kan välja att publicera eller avpublicera resurser till eller från Experience Manager eller Dynamic Media på mappnivå. Du utför den här uppgiften genom att använda antingen Manage Publication eller Quick Publish i stället för att förlita dig enbart på Dynamic Media Configuration vars inställningar är globala för alla mappar i din Dynamic Media-instans.
Se Arbeta med selektiv publicering i Dynamic Media.
3 september 2020
Experience Manager 6.5 Service Pack 6
Experience Manager 6.5 Service Pack 6 är tillgängligt.
29 juli 2020
Hanterare för flera platser
Processerna har uppdaterats Skapa en synkroniseringsåtgärd och Skapar en utrullningskonfiguration.
15 juli 2020
Sling Cheatsheet
The Sling Cheatsheet har uppdaterats till referens HTML.
19 juni 2020
Adobe Experience Manager
Adobe avser att använda en rättvis terminologi i hela sin kod, dokumentation och upplevelse.
Av denna anledning gjordes uppdateringar av denna dokumentation som återspeglar detta eget kapital.
4 juni 2020
Konfigurera Experience Manager Assets med Brand Portal
Adobe Developer Console har ett nytt användargränssnitt och arbetsflöde samt ny branding. Dokumentationen uppdateras baserat på det senaste arbetsflödet i Adobe Developer Console för att konfigurera Experience Manager Assets med Brand Portal:
- Konfigurera Experience Manager Assets med Brand Portal
- Uppgradera tidigare konfigurationer till Adobe Developer Console
4 juni 2020
Experience Manager 6.5 Service Pack 5
Experience Manager 6.5 Service Pack 5 är tillgängligt.
25 maj 2020
Hjälpmedel och riktlinjerna för WCAG 2.1.
Uppdateringar i förhållande till WCAG 2.1-riktlinjerna:
- Adobe Experience Manager as a Cloud Service och riktlinjerna för webbtillgänglighet
- En snabbguide till WCAG 2.1
- Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll (WCAG 2.1-överensstämmelse
13 april 2020
Resursversionshantering
Uppdaterat innehåll och videoklipp om hur du skapar, förhandsgranskar och återgår till versioner av mediefiler i Experience Manager.
13 april 2020
Resursbearbetning
En ny översikt läggs till om hur arbetsflöden används för att bearbeta resurser. I ett nytt avsnitt beskrivs även hur du starta arbetsflöde automatiskt för att bearbeta resurser.
30 mars 2020
Dynamic Media - Smart Imaging
Hela hjälpavsnittet för Smart Imaging uppdaterades med ny information, inklusive exempel på bildresurser som visar den nya optimeringen av smarta bilder.
Se Smart bildbehandling.
5 mars 2020
Experience Manager 6.5 Service Pack 4
Experience Manager 6.5 Service Pack 4 är tillgängligt.
4 mars 2020
Konfigurera Dynamic Media - Scene7-läge
Det nya alternativet Synkronisera allt innehåll finns nu på Dynamic Media konfigurationssida under Verktyg > Cloud Service.
Se Skapa en Dynamic Media-konfiguration.
recommendation-more-help
79ddcbae-8d7c-448f-ba97-83d1381a2e12