Produkttillgänglighet

I följande tabell beskrivs statusen för Adobe Commerce programvarutillgänglighet och var den ska hämtas, särskilt för program som är tillgängliga utanför det vanliga Adobe Commerce Composer-paketet.

Tjänster och tillägg testas på den senaste versionen av Commerce när produkterna släpps.

Versioner som stöds har testats fullt ut av Adobe. Hjälp för de versioner som stöds finns på Adobe kundsupport. Äldre versioner kanske fungerar som de ska men stöds inte officiellt.

NOTE
Stöd för Adobe Commerce-versioner innefattar även stöd för tillgängliga säkerhetsuppdateringar.

Adobe-tillägg

De här Adobe Commerce-tilläggen är fristående från Adobe Commerce centrala kodbas. Detta gör att Adobe kan släppa versioner av dessa tillägg inom en mer flexibel tidsram och ge kunderna tidigare tillgång till nya funktioner.

Följande tabell visar versionsstödet för varje tillägg i förhållande till Adobe Commerce-versionen.

Adobe Commerce
2.4.7
2.4.6
2.4.5
2.4.4
Adobe I/O Events for Adobe Commerce
1,5+
1,5+
1,5+
1,5+
Disposition
Versionsinformation
Adobe Commerce Admin UI SDK
1,3+
1,3+
1,3+
-
Disposition
Versionsinformation
Adobe Commerce Webhooks
1.2+
1.2+
1.2+
1.2+
Disposition
Versionsinformation
B2B
1.4.2 (PHP 8.2)
1.3.5+
1.3.4
1.3.3
Disposition
Versionsinformation
Dataanslutning
3.1.1+
2.1.1+
1.0.0+
1.0.0+
Marketplace
Versionsinformation
Page Builder
-
1.7.3
1.7.2
1.7.1
Användarhandbok
Versionsinformation

Commerce Services

Commerce Services är en serie funktioner som ligger i Adobe och som ger robusta funktioner och snabba svarstider, i samverkan med en Commerce-instans.

Handlarna bör använda den senaste versionen av en tjänst för att säkerställa högsta stabilitet och funktionalitet. Dokumentationen beskriver den version som släpps för tillfället.

  • Adobe Commerce Services är för närvarande kompatibelt med Commerce 2.4.4 och senare. Handlarna bör använda den senaste versionen av tjänsten.
  • Tjänster anses vara kompatibla med tidigare versioner av Commerce 2.4.x, men stöds inte officiellt.
  • Tjänsterna är inte kompatibla med Commerce 2.3.x, utom för Product Recommendations 3.3.7 och tidigare.

Följande tabell visar versionsstödet för varje tjänst i förhållande till Adobe Commerce-versionen.

Adobe Commerce
2.4.7
2.4.6
2.4.5
2.4.4
Amazon Sales Channel
-
4.4.0+
4.3.0+
4.3.0+
Marketplace
Versionsinformation
Katalogtjänst för Adobe Commerce
1,17
1,17
1,17
1,17
Ökning
Versionsinformation
Kanalhanteraren
2.1.0
2.0.0
1.0.0+
1.0.0+
Marketplace
Versionsinformation
Live Search
4.1.0
4.1.0
4.1.0
4.1.0
Marketplace
Versionsinformation
Betalningstjänster
2.4.0 (PHP 8.3)
2.4.0 (PHP 8.2)
2.4.0 (PHP 8.1)
2.4.0 (PHP 8.1)
Marketplace
Versionsinformation
Recommendations
6.0.0
6.0.0
6.0.0
6.0.0
Marketplace
Versionsinformation
Lagra uppfyllelse för Adobe Commerce
-
1.5.0
1.2.0+
1.2.0+
Marketplace
Versionsinformation
recommendation-more-help
1d4eef6c-fef1-4e61-85eb-b58d7b9ac29f