Catalog Service Översikt över användarhandbok

Den här handboken är avsedd för administratörer av Adobe Commerce. Den innehåller allmän information om Catalog Service, inklusive introduktion och installation. Det förutsätter en grundläggande förståelse av kärnan Commerce konfiguration och funktionalitet.

Catalog Service har två typer av användare:

  • Adobe Commerce systemadministratörer installerar och underhåller tjänsten. Catalog Service har inte något administratörsgränssnitt eller funktioner för vanliga administratörsanvändare.
  • Integratörerna bygger GraphQL-frågor och integrerar dem i en butikskund som använder en klientserver.

Ytterligare dokumentation

Användarhandbok
Beskrivning
Användarhandbok för Adobe Commerce 2.4
Handläggning för både Adobe Commerce och Magento Open Source
Adobe Commerce 2.4 Developer Guide
Dokumentation för utvecklare som används för att skapa och anpassa Adobe Commerce eller Magento Open Source

Support

The introduktionsprocess är utformat för att vägleda dig genom de steg som krävs för att konfigurera och aktivera Catalog Service funktionalitet.

Om du behöver information eller har frågor som inte ingår i den här handboken använder du följande resurser:

  • Hjälpcenter för felsökningsartiklar.
  • Supportärenden - Skicka in en biljett för att få ytterligare hjälp.
  • Gå med i Adobe Commerce utvecklingsteam och användare av SaaS-butikstjänster i #storefront-services den offentliga Slack-kanalen ska vara aktuell.
recommendation-more-help
7c786b3e-f793-4e26-b38a-3fe76d8eca72