Skapa innehåll för rekrytering och introduktion med Firefly

Lär dig hur du använder text till bild med hjälp av teknik från Adobe Firefly i Adobe Express för att skapa unik grafik för medarbetarrekrytering och introduktionsinnehåll. I det här exemplet används mallar så att alla i företaget skapar innehåll som är helt i enlighet med varumärket. I den här självstudiekursen används den nya Adobe Express.

recommendation-more-help
749bd7f2-920b-4c5e-bcb7-4ea92ec3a370