Inkonsekvenser i datahämtning från ACS via Adobe Analytics

Beskrivning description

Miljö

Adobe Campaign Standard (ACS)

Problem/symtom

Du ser skillnader i de data som hämtas i ACS och Adobe Analytics.

Steg som ska återskapas

  1. Logga in på ACS och kontrollera kontrollpanelen för leverans.
  2. Kontrollera nu om samma värden hämtas från ACS i Adobe Analytics.

Upplösning resolution

I ACS KpiSharing och kpiReconciliation är de tekniska arbetsflöden som synkroniserar data mellan ACS och Analytics. Se den här guiden på Tekniska arbetsflöden för mer information.

I det här fallet visas följande fel i arbetsflödena:

19/06/2023 15:12:14 jsDataSource API call to Adobe Analytics failed - Url: https://api.omniture.com/admin/1.4/rest/?method=ReportSuite.GetTimeZone
Request body : {"rsid_list":[ "xxxxprod"] } Response: 400 Error: {"error":"Bad Request","error_description":"Access denied for some selected report suites.","error_uri":null}
19/06/2023 15:12:10 jsDataSource User name: userFirstName.LastName@domain.com:

Det beror på att ditt användarnamn (som nämns i ovanstående fel) inte längre tillhör en aktiv profil, men fortfarande läggs till i det externa kontot  Dela nyckeltal med Adobe Analytics (shareKPI)  som webbtjänstens användarnamn.

Steg som ska åtgärdas

  1. Användarnamnet i det externa kontot måste ändras till namnet på en aktiv profil, som även har åtkomst till Analytics-projekt.
  2. Gå till Administration > Programinställningar > Externt konto.
  3. Välj Dela nyckeltal med Adobe Analytics (shareKPI) och ändra webbtjänstens användarnamn.
recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f