Det går inte att visa elever i en kurs

Problem

Du kan inte se elever som är registrerade för en kurs.

Beskrivning

På fliken Elever för en kurs visas ingen registrerad elev. Men om du genererar en rapport kan du visa de registrerade eleverna i rapporten.

Ingen elev visas

Orsak

Om en elev är registrerad via ett högre utbildningsobjekt (utbildningsprogram eller certifiering) kommer eleven att vara synlig på fliken Elev på det högre utbildningsobjektet. Eleven är inte sökbar under fliken Elever på kursen.

Hur visar man vilket objekt för högre utbildning som eleven är registrerad för?

Du kan kontrollera den här informationen i rapporten Utbildningsbevis. Följ stegen nedan för att generera en elevbetygsutdrag:

  1. Logga in som administratör.

  2. Klicka på Reports > Custom Reports > Excel Reports > Learner Transcript.

  3. Ange namnet på Learner och ange Date intervall.

  4. Expandera avsnittet Advanced Options och välj alternativet Enable module level information.

  5. Klicka på Generate.

    På elevens betygsutdrag kan du se vilket högre utbildningsobjekt eleven är registrerad via.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d