Användare av iPad- och Android-surfplattor

När du har loggat in som elev i Learning Manager-appen på en iPad- eller Google Nexus 9 Android-surfplatta kan du se följande Startsida skärmen:

Appens startskärm

Gå till utbildnings- och katalogfunktionerna genom att trycka på Meny och väljer lämpligt alternativ.

Åtkomst till appen offline accesstheappoffline

Du kan få tillgång till Learning Manager-appen offline i iPad och Google Nexus 9 Android-surfplattan. Hämta och gå kurser i offlineläge och synkronisera innehållet med onlineappen när du ansluter till nätverket.

  1. Tryck Meny listrutan högst upp och tryck på Utbildning alternativ. En lista över alla tillgängliga kurser visas sida vid sida.

  2. Tryck på hämtningsikonen längst ned på varje panel för utbildningsobjekt för att hämta utbildningsinnehållet.

  3. När du är online visas en uppmaning i ett fält högst upp i appen om att kontrollera om du vill synka innehållet online. Tryck på det rödfärgade fältet om svaret är ja. Ett grönt färgat fält visar att innehållet är synkroniserat med onlineappen.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d