Välkommen till användarhandboken för Adobe Learning Manager

Läs vidare för att få veta vad som är det senaste erbjudandet i Adobe Learning Manager (tidigare Adobe Captivate Prime). Börja från början och gå igenom varje del för sig eller vänd dig till i användarforumet när du arbetar med ett projekt.

Delta i konversationen jointheconversation

Gå till Användarforum för Adobe Learning Manager för att få inspiration och svar på de vanligaste frågorna.

Populära ämnen populartopics

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d