Tillgänglighet i Adobe Learning Manager

I det här dokumentet beskrivs tillgänglighetsstödet i Learning Manager Learning Management System för elever med funktionshinder. Den förser även användarna med navigeringsalternativ och tillgänglighetsfunktioner på plattformen.

Learning Manager följer W3C:s WCAG 2.1 Level A- och AA-tillgänglighetsstandarder för plattformen.

Med rollen Adobe Learning Manager-elev kan elever navigera på plattformen och dra nytta av följande viktiga tillgänglighetsfunktioner:

 • Raster Reader
 • Tangentbord
 • Undertexter
 • Annat

Stöd för Screen Reader supportforscreenreaders

Adobe Learning Manager har stöd för skärmläsare som NVDA, JAWS och Voice-over på dator, Talkback och Voice-over på mobil vilket gör det möjligt för elever att läsa upp texten på Learning Manager-plattformen och navigera därefter.

Här är den kombination av skärmläsare och webbläsare som vi stöder på datorn:

Operativsystem
Webbläsare
Skärmläsare
Windows
Krom
NVDA
Windows
Firefox
Jaws
macOS
Safari
VoiceOver
Android
Krom
Talkback
iOS
Safari
VoiceOver

Stöd för tangentbordsnavigering supportforkeyboardnavigation

Elever kan använda standardnycklar för att navigera på sidorna med eller utan skärmläsare. Det hjälper elever att navigera bland elementen på sidan och läsa innehållet med en skärmläsare.

Dessutom stöder Learning Manager följande kortkommandon:

Funktion
Windows
macOS
Hoppa över navigering
Alt+1
Alt+1
Funktion
Windows
macOS
Användarmeddelande
Alt+2
Alt+2
Profilinställningar
Alt+3
Alt+3
Global sökning
Alt+4
Alt+4
Hoppa över navigering
Alt+1
Alt+1

Spelarkontroller

Funktion
Windows
macOS
Spela upp/pausa
Alt+P
Alternativ+P
Alt+V
Alternativ+V
Volym
Alt+M
Alt+M
Helskärm

Annat stöd supportforcolorcontrast

Utbildningsrollen för Learning Manager stöder flera andra tillgänglighetsfunktioner, däribland:

 1. Semantisk struktur till elevens rollsidor, inklusive rubrik, listmarkering, beskrivande titlar osv. tillhandahålls.
 2. Stöd för webbläsarzoomning upp till 200 % utan förlust av innehåll eller funktionalitet bibehålls genom elevrollen.
 3. Färgkontrast för text- och icke-textelement behålls i elevrollen. Använd kommandot Klart tema.
 4. Stöd för W3C:s WAI ARIA-designmönster för att upprätthålla konsekvens och bästa praxis i branschen.

Mer information finns i:

De viktigaste arbetsflödena för Learning Manager (elevroll) captivateprimetopworkflowslearnerrole

Låt oss titta på hur tillgänglighetsfunktioner hjälper dig att navigera bland några viktiga funktioner för elever i Learning Manager.

Använd kommandot kbd Tabför att navigera bland elementen på sidan. Använd kommandot kbd Shift + Tab för att vända navigeringsriktningen. Tangentbordsfokus indikeras av en blå kontur som visas runt ett element. En skärmläsare bör läsa upp texten i det element som är i fokus.

Söka efter en utbildning i Learning Manager searchforatrainingincaptivateprime

 1. Använd dessa kommandon för att navigera och nå sökrutan i det övre högra hörnet på hemsidan.

 2. Skriv texten med tangentbordet. Sökresultatet visas.

 3. Använda tangentbordet kbd Up/Down pilar för att navigera genom resultaten eller träffen kbd ENTERom du vill visa alla resultat.

 4. När utbildningen har identifierats, träffa kbd ENTERför att gå till utbildningssidan.

Genomför en utbildning i Adobe Learning Manager consumeatraininginadobecaptivateprime

 1. När en utbildning har identifierats ska du kbd Tabeller kbd Shift + Tab för att navigera till knappen Registrera dig/Starta. Knappstatus beror på din registreringsstatus för den utbildningen.

 2. Träff kbd ENTERför att påbörja utbildningen.

 3. Detta är de kontroller som visas oberoende av innehållstyp:

  • Innehållsförteckning
  • Anteckningar
  • Spela upp/Pausa
  • Helskärm
  • Stäng-knapp
  • Inställningar
  • Etikett för modulnamn
 4. Följande kontroller visas baserat på innehållstypen:

  • VIDEO-innehåll - framåt, bakåt, reglage.
  • DOKUMENTINNEHÅLL - SIDNUMMER, UPPÅT, NEDÅT, ZOOMA IN, ZOOMA UT.
  • eLEARNING - knapp för undertext.
 5. Tryck på tangentbordskontroller kbd Tabeller kbd Shift + Tab för att navigera mellan kontrollerna och träffa kbd ENTERför att aktivera/inaktivera en kontroll.

 6. För DOKUMENTTYP använder du pilkontroller som kbd UP/DOWN för att bläddra igenom dokumentet.

Tillgänglighetsstöd för specifika behov

Låt oss titta på de tillgänglighetsfunktioner som elever kan använda baserat på sina specifika behov.

Användare som är döva eller hör dåligt

 • Använd undertexter som är tillgängliga i material som har skapats med Adobe Captivate-utvecklingsverktyget.
 • För videor kan författare koda videorna med text med stängd bildtext. Sådana videor har inbäddade undertexter och kan konsumeras av eleverna.
 • Learning Manager stöder möjligheten att ladda upp WebVTT-filer med stängd bildtext för videoinnehåll. Mer information finns i Överför WebVTT-fil för undertexter.

Användare som är blinda eller har nedsatt syn

 • Använd standardkortkommandona och -kommandona för att bläddra igenom sidan.
 • Användning av skärmläsare, som nämnts ovan, för att läsa upp informationen på webbsidan.
 • Använd skärmförstorare för att zooma skärmen för att förbättra läsbarheten och zooma webbläsaren till 200 % för att läsa innehållet.

Användare som har problem med färger

Adobe Learning Manager elevroll strävar efter att ge användarna ett användargränssnitt som är tydligt och läsbart i enlighet med WCAG 2.1-standarder.

För en bättre upplevelse på elevsidan använder du Klart tema.

Användare med begränsad rörlighet och räckvidd

Adobe Learning Manager fortsätter att fokusera på tillgänglighet och har för avsikt att förbättra de nuvarande funktionerna så att elever i systemet lättare kan navigera genom elevrollen.

Stöd för dold textning i videor

När du skapar en kurs kan användarna ladda upp webVTT-filer tillsammans med videofilerna. Elever kan sedan visa undertexter när de tittar på videorna.

Vad som kommer att tas upp i en framtida version whatwillbeaddressedinafuturerelease

 • Stöd för textning för hörselskadade för videor. Författare bör ha möjlighet att ladda upp SRT-filer tillsammans med videofilerna. Elever ska kunna se undertexter för videor.
recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d