Användarmeddelanden

Aviseringsfunktionen gäller alla användare av Adobe Learning Manager. Men varje användare baserat på sin roll får olika typer av meddelanden i olika scenarier. Alla aviseringar och meddelanden till användare visas i popup-dialogrutan Aviseringar.

Åtkomstmeddelanden accessnotifications

Användare kan se meddelanden genom att klicka på aviseringsikonen i det övre högra hörnet av fönstret.

Ett exempel på meddelandefönster för elevrollen visas i följande skärmbild:

Visa alla meddelanden

Det här popup-fönstret visar markeringar av alla meddelanden tillsammans med tidpunkten för förekomsten och en rullningslist.

Du kan ta reda på antalet senaste meddelanden baserat på det markerade numret högst upp på aviseringsikonen. Om det till exempel finns fem senaste meddelanden efter din föregående inloggning, kan du se siffran 5 visas ovanpå aviseringsikonen. Dessa siffror försvinner när du läser alla de senaste meddelandena.

Elever kan avvisa en kurs som har tilldelats dem av chefer genom att klicka på Avvisa i popupfönstret Aviseringar.

Visa alla meddelanden showallnotifications

Klicka Show all notifications längst ned i popup-fönstret för meddelanden för att visa alla meddelanden på en separat sida.

Visa alla meddelanden på en separat sida

Typer av meddelanden för elever

Elever får meddelanden när följande händelser utlöses:

 1. Eleven har slutfört en kurs
 2. Eleven har slutfört en kurs och ännu inte gett L1-feedback
 3. Eleven har uppnått ett utmärkelsetecken
 4. Admin har registrerat en elev till en kurs eller ett utbildningsprogram eller en certifiering
 5. Chefen har nominerat eleven till en kurs och eleven måste acceptera eller avvisa
 6. En ny kompetens har tilldelats eleven
 7. Eleven har uppnått en kompetens
 8. Eleven slutför ett utbildningsprogram
 9. Eleven har accepterat nomineringen
 10. Eleven avvisade nomineringen
 11. För chefsgodkända kurser godkänner/avvisar chefen en begäran om kursregistrering
 12. Elevens väntelista har rensats.
 13. Eleven har automatiskt registrerats till en kurs eller ett utbildningsprogram eller en certifiering
 14. Eleven slutför en certifiering
 15. Chefen godkänner/avslår beviset på slutförd certifiering som laddats upp av eleven
 16. När deadline för en viss kursinstans närmar sig. (Administratören kan ange det datum då påminnelsemeddelanden kan visas för eleven).

Ge feedback providefeedback

Elever kan ge L1-feedback efter att ha slutfört en kurs som har ett alternativ för feedback. Om du vill lämna feedback klickar du på feedbacklänken som visas nedan när du har slutfört kursen.

Ge kursfeedback

NOTE
Elever får bara feedback på kurser när en administratör aktiverar det för en viss kurs.
recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d