Okta Active Directory-integrering med Adobe Learning Manager okta-active-directory-integration-with-adobe-learning-manager

I det här dokumentet får du lära dig hur du integrerar Adobe Learning Manager med Okta Active Directory (AD). När du integrerar Adobe Learning Manager med Okta AD kan du:

 • Kontrollera och kontrollera åtkomst till Learning Manager i Okta AD.
 • Gör det möjligt för användare att automatiskt logga in på Adobe Learning Manager med sina Okta AD-konton.
 • Hantera dina konton på en central plats - Okta-portalen.

Adobe Learning Manager stöder identitetsleverantörs- (IdP) och tjänsteleverantörsinitierad enkel inloggning.

Skapa ett program i OKTA

 1. Logga in som administratör på Okta AD.

 2. Klicka på Applications. Då öppnas Application Store i Okta.

  Visa appbutik i Okta

 3. Klicka på Create App Integration.

  Välj Skapa programintegrering

 4. Välj SAML 2.0 från det nya programintegreringsfönstret.

  Välj alternativet SAML2.0

 5. Välj Create SAML integration > General settings page. Ange ett programnamn.

  Observera att detta kan vara vilket namn som helst för att unikt identifiera ditt program. När du är klar klickar du på Next.

  Ange programmets namn

 6. Utför följande steg på sidan Konfigurera SAML-inställningar:

  För IdP-konfiguration:

  1. I fältet URL för enkel inloggning skriver du URL https://learningmanager.adobe.com/saml/SSO
  2. Skriv URL:en i fältet Audience URL: https://learningmanager.adobe.com
  3. I dialogrutan Namn-ID-format rullgardinsmenyn väljer du E-postadress.
  4. I dialogrutan Användarnamn för program väljer du Okta-användarnamn.
  5. Om du vill skicka ytterligare attribut kan du lägga till attributen under Attributsatser (Valfritt)

  Lägg till SAML-attribut

  För SP-konfiguration:

  1. I fältet URL för enkel inloggning skriver du URL https://learningmanager.adobe.com/saml/SSO

  2. Skriv URL:en i fältet Audience URL: https://learningmanager.adobe.com

  3. I listrutan Namn-ID-format väljer du E-postadress.

  4. I listrutan Program, användarnamn, väljer du Okta-användarnamn.

  5. Klicka på Visa avancerade inställningar.

  6. Under Signaturalgoritm, välj RSA-SHA256

  7. I dialogrutan Assertion Algorithm, välj SHA256

  8. I dialogrutan Assertion Encryption listruta, markera Krypterad.

  9. I dialogrutan Krypteringscertifikat , överför certifikatfilen som delas av Adobe.

  10. Om du vill skicka ytterligare attribut kan du lägga till attributen under Attributsatser (Valfritt).

  Lägg till ytterligare attribut

  När du är klar klickar du på Next.

 7. Inställningen Feedback -fliken är valfri. När du har valt alternativen och gett din feedback, klickar du på Finish.

  Slutför SAML-konfigurationen

Extrahera URL som initierats av IdP och metadatafil

Gör som följer för att visa den URL och metadatafil som initierats av IdP/SP:

 1. Öppna det program du har skapat.

 2. Enligt Enkel inloggning (SSO) flik klickar du på View Instructions.

  Välj fliken SSO

  För IdP:

  1. Identitetsleverantörens URL för enkel inloggning är den IdP-initierade URL:en.
  2. Kopiera all text som finns under Valfritt område.
  3. Öppna ett nytt anteckningsblock och klistra in den kopierade texten.
  4. Klicka File > Save as > "filnamn.xml". Detta blir metadatafilen.

  För SP:

  1. Identitetsleverantörens URL för enkel inloggning är den IdP-initierade URL:en.
  2. Identitetsleverantörens utfärdare är enhets-id:t.
  3. Kopiera all text som finns under Valfritt område.
  4. Öppna ett nytt anteckningsblock och klistra in den kopierade texten.
  5. Klicka på File > Save as > filename.xml. Detta blir metadatafilen.

  Spara SP XML-fil

  Du måste spara den här filen i ett XML-format.

Konfigurera SSO för Adobe Learning Manager

Utför stegen som nämns i artikeln nedan för att konfigurera enkel inloggning (SSO) för Adobe Learning Manager.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d