Inställningar

Lär dig mer om kontoinställningarna för Learning Manager som du kan konfigurera som administratör.

Du kan ändra dina profilinställningar för administratörer och uppdatera dina kontoinställningar. Visa din profilinformation, lägg till/ändra ett profilfoto och ändra About me innehåll. Uppdatera företagsinformationen, konfigurera inloggningsmetoder för användare och konfigurera anslutningsintegrering via kontoinställningar.

Konfigurera ditt Adobe Learning Manager

Den här utbildningen beskriver grunderna i inställningar på kontonivå.

knapp

Om du inte kan starta utbildningen kan du skriva till almacademy@adobe.com.

Kontoinställningar accountsettings

Om du vill uppdatera organisationens kontoinställningar klickar du på Settings i den vänstra rutan.

Grundläggande information (företagsinformation)

Klicka Change på sidan och redigera inställningar för land, tidszon, språk och räkenskapsår.

Konfigurera kontaktadministratör

Om du vill lägga till eller ändra supportadministratörernas e-postadresser för din organisation kan du konfigurera genom att klicka på General i den vänstra rutan. Klicka Change i närheten av Support Email ID och lägg till e-postadresserna. E-postmeddelande skickas till dessa administratörer när eleven klickar Contact Admin längst ned på sidan.

Lägg till ytterligare e-postadresser med semikolon som avgränsare.

Inloggningsmetoder - Administratörer kan välja läge som interna eller externa användare kan använda för att få åtkomst till kontot.

 • Interna användare: För interna användare kan du ställa in Adobe ID eller enkel inloggning som inloggningsläge.
 • Externa användare: För externa användare kan du ange Adobe ID eller Single Sign-On eller Learning Manager-ID.

Om du väljer, Learning Manager ID, kan externa användare logga in på detta konto efter att ha skapat sitt användarnamn och lösenord för Learning Manager.

NOTE
Om det finns flera externa profiler kan alla profiler ha samma typ av inloggning. Om inloggningstypen till exempel är Adobe ID behöver alla profiler endast logga in med Adobe ID. Varje profil kan inte ha sin egen inloggningstyp.

Du kan komma åt Learning Manager-programmet med Adobe ID eller genom att använda enkel inloggning (SSO). Enkel inloggning är en mekanism som gör att användaren kan autentisera en gång och få åtkomst till flera program många gånger. Den här konfigurationen är inte obligatorisk för organisationen. Om din organisation har SAML 2.0-baserad SSO-leverantör kan du använda den för att konfigurera Learning Manager-programmet. Konfigurationen krävs på organisationsnivå och i Learning Manager-programmet. Om du väljer att använda SSO ska du kontakta Adobe support för att få konfigurationsinstruktioner

Feedback

Klicka Feedback i den vänstra rutan för att ställa in frågeformuläret för att få feedback från elever efter att ha slutfört en kurs. Se hjälpinnehåll för kurser om att skapa feedback om L1 och L3.

Flera försök

Välj Settings > General > Multiple Attempts.

Om du markerar kryssrutan Flera försök kan skaparna ange Flera försök för interaktiva e-utbildningskurser eller moduler. När du markerar den andra kryssrutan kan administratörer ange Oändligt antal försök som standard för alla nya interaktiva e-utbildningskurser som skapas.

Markera kryssrutan Flera försök

Kursmoderering

Klicka General i den vänstra rutan och välj alternativet Kursmoderering för att aktivera funktionen Kursmoderering. Mer information om den här funktionen finns i Kursmoderering.

Diskussionstavla

Om du markerar kryssrutan Diskussionstavla kan elever och instruktörer lägga upp kommentarer för kurser med hjälp av fliken Diskussion på sidan Kurser i appen Elever. Men om kursinställningarna indikerar att den här funktionen inte är vald har inställningarna på kursnivå företräde framför administratörsinställningarna.

Elevtavla

Klicka på instrumentpanelen i den vänstra rutan. På den här sidan kan du välja vilka widgetar som du vill visa på sidan Elever. Markera de widgetar som du vill aktivera på sidan Elever. Widgetar som inte är markerade visas inte på sidan Elever.

Adobe Connect

Klicka Adobe Connect i den vänstra rutan för att konfigurera Adobe Connect-kontot som värd för virtuella klassrumssessioner. Mer information finns i Adobe Connect hjälp med funktioner.

Allmänna inställningar general

Aktivera eller inaktivera följande inställningar:

Namn
Beskrivning
Visa kurseffektivitet
Om det här alternativet är aktiverat kan elever se aktuell kurseffektivitet på panelen Kurs. Den här funktionen är endast tillgänglig för kurser. Stjärngradering stöds inte för utbildningsprogram eller certifikat. Det är tillgängligt för kurser och utbildningsprogram men inte certifieringar.
Kursmoderering
Om detta är aktiverat måste alla ändringar av kurser godkännas av administratören innan kurserna blir synliga för eleverna.
Diskussionstavla
Om du markerar kryssrutan Diskussionstavla kan elever och instruktörer lägga upp kommentarer för kurser med hjälp av fliken Diskussion på sidan Kurser i appen Elever. Men om kursinställningarna indikerar att den här funktionen inte är vald har inställningarna på kursnivå företräde framför administratörsinställningarna.
Flera försök
Om detta är aktiverat kan författaren konfigurera flera försök för kursmoduler.
Alternativet Utforska färdigheter
Om det här alternativet är aktiverat kan eleverna utforska kollegor och ledarskapsfärdigheter och prenumerera på de färdigheter de väljer.
Synlighet för kompetenser/taggar
Visa alla kompetenser och taggar för elever. Du kan antingen visa alla färdigheter och taggar, visa kompetenser och taggar som är tilldelade eller de som ingår i katalogerna som är synliga för eleven.
Unika ID för utbildningsobjekt
Om detta är aktiverat kan en administratör eller författare lägga till ett unikt ID för varje utbildningsobjekt.
Visa filterpaneler

Kontrollera vilka filterpaneler som är tillgängliga för användare i elevappen för att förfina deras sökresultat. Alternativen är följande:

 • Kataloger
 • Typ
 • Format
 • Varaktighet
 • Kompetenser
 • Färdighetsnivåer
 • Taggar

När eleven startar elevappen kan eleven i avsnitten Min utbildning och Katalog se filtren i sina respektive paneler.

Obs! Filtren Format och Varaktighet är avstängda som standard och visas inte för eleverna direkt efter releasen. Administratören bör aktivera dem.

Visa kataloglista
Om detta är aktiverat kan elever se en lista över alla kataloger som är tillgängliga för dem. Elever kan använda detta för att förfina hur utbildningsobjekten visas.
Produktterminologi
Learning Manager har en standardterminologi som används i hela produkten. Ändra terminologin så att den passar organisationens behov.
Uppdatering av modulversion
Konfigurera standardinställningen för att uppdatera innehåll. Inställningarna kan ändras för varje innehåll från kurssidan.
Registrera användare automatiskt
Om det här alternativet är aktiverat registreras nyligen importerade användare automatiskt. Användare måste som standard registreras manuellt innan de kan börja använda Learning Manager.
Ta bort interna användare automatiskt
Om det här alternativet är aktiverat raderas interna användare automatiskt om de inte har tillgång till systemet på ett visst antal dagar. Den här funktionen är tillämplig på användare som bara har rollen Elev. Användarna måste kontakta administratören för att återställa åtkomsten.
Visa katalogetiketter
Om detta är aktiverat kan administratörer och författare ange katalogetiketter och värden och länka dem till utbildningsobjekt.
Elever kan visa sina poäng
Om detta är aktiverat kan eleverna visa sina poäng i elevens betygsutdrag.
Sammandragsmeddelande

En administratör kan aktivera eller inaktivera att skicka ett e-postmeddelande till elever. Administratören kan också styra frekvensen för de e-postmeddelanden som skickas.

 • För aktiva konton, sammanfattningsmeddelanden inaktiveras som standard, vilket administratören kan aktivera manuellt.
 • För testversionskonton, alternativet för sammanfattningsmeddelanden förblir inaktiverat och administratören kan inte aktivera det.

Om funktionen är avaktiverad gäller följande:

 • Alternativet Sammandragsmeddelande inaktiveras.
 • En elev kan inte se användarinställningen för e-postsammandragsprenumeration.

Om funktionen är aktiverad gäller följande:

 • Administratören kan aktivera och ändra alternativet för e-postsammanfattning.
 • Från Profilinställningar på elevappen kan en elev (som inte finns på DND-listan) välja att prenumerera/avbryta prenumerationen på sammanfattningsmeddelandet.
Aktivera ikoner för utbildningskort
Om det är aktiverat visas ikoner på utbildningskort i elevappen.
Sidfotslänkar

Lägg till länkar eller e-postadresser som visas som sidfötter. Du kan lägga till högst tre sidfotslänkar.

Så här anpassar du länkarna i sidfoten:

 1. Klicka Lägg till mer, anger du namn och URL-adress eller e-post-ID i de angivna fälten. Ange http:// eller https:// som prefix för URL:en.
 2. Om du vill låta ändringen överlappa alla språk klickar du på Replikering. Detta säkerställer att alla språk får namnet och URL-adressen.
 3. Klicka på för att spara ändringarna Spara. Du kan se ett popup-meddelande som bekräftar ändringen. När du har klickat på OK fylls sidfoten i med de nya länkarna.

Dessutom kan du:

 • Klicka på Återställ för att återställa standardvärdena i Hjälp och Kontakta administratören fält.
 • Anpassa länken i sidfoten för alla språk. Klicka på Språk Välj språk och lägg till Namn och URL i angivna fält. När du har sparat ändringarna visas de uppdaterade länkarna i sidfoten.
Rapportera tidszon

Ange en inställning på kontonivå för att exportera utbildningsbeviset i följande tidszoner:

 • UTC (Standardbeteende)
 • Tidszonsinställning på kontonivå

Elevens betygsutdrag som har hämtats med Job API hämtar också data i den valda tidszonen.

Obs! Ingen ändring förväntas i elevens betygsutdrag som standard omedelbart efter utgivningen. Administratörer kan konfigurera den här inställningen från Admin > Inställningar > Allmänt > Tidszon för rapport.

Namn
Beskrivning
Visa kurseffektivitet
Om det här alternativet är aktiverat kan elever se aktuell kurseffektivitet på panelen Kurs.
Kursmoderering
Om detta är aktiverat måste alla ändringar av kurser godkännas av administratören innan kurserna blir synliga för eleverna.
Diskussionstavla
Om du markerar kryssrutan Diskussionstavla kan elever och instruktörer lägga upp kommentarer för kurser med hjälp av fliken Diskussion på sidan Kurser i appen Elever. Men om kursinställningarna indikerar att den här funktionen inte är vald har inställningarna på kursnivå företräde framför administratörsinställningarna.
Flera försök
Om detta är aktiverat kan författaren konfigurera flera försök för kursmoduler.
Alternativet Utforska färdigheter
Om det här alternativet är aktiverat kan eleverna utforska kollegor och ledarskapsfärdigheter och prenumerera på de färdigheter de väljer.
Synlighet för kompetenser/taggar
Visa alla kompetenser och taggar för elever. Du kan antingen visa alla färdigheter och taggar, visa kompetenser och taggar som är tilldelade eller de som ingår i katalogerna som är synliga för eleven.
Unika ID för utbildningsobjekt
Om detta är aktiverat kan en administratör eller författare lägga till ett unikt ID för varje utbildningsobjekt.
Visa filterpaneler
Kontrollera vilka filterpaneler som är tillgängliga för användare i elevappen för att förfina deras sökresultat. Alternativen är följande:
Kataloger
Typ
Format
Varaktighet
Kompetenser
Färdighetsnivåer
Taggar
När eleven startar elevappen kan eleven i avsnitten Min utbildning och Katalog se filtren i sina respektive paneler.
Obs! Filtrens format och längd är avstängda som standard och visas inte för eleverna direkt efter releasen. Administratören bör aktivera dem.
Visa kataloglista
Om detta är aktiverat kan elever se en lista över alla kataloger som är tillgängliga för dem. Elever kan använda detta för att förfina hur utbildningsobjekten visas.
Produktterminologi
Learning Manager har en standardterminologi som används i hela produkten. Ändra terminologin så att den passar organisationens behov.
Uppdatering av modulversion
Konfigurera standardinställningen för att uppdatera innehåll. Inställningarna kan ändras för varje innehåll från kurssidan.
Registrera användare automatiskt
Om det här alternativet är aktiverat registreras nyligen importerade användare automatiskt. Användare måste som standard registreras manuellt innan de kan börja använda Learning Manager.
Ta bort interna användare automatiskt
Om det här alternativet är aktiverat raderas interna användare automatiskt om de inte har tillgång till systemet på ett visst antal dagar. Den här funktionen gäller användare som bara har rollen Elev. Användarna måste kontakta administratören för att återställa åtkomsten.
Visa katalogetiketter
Om detta är aktiverat kan administratörer och författare ange katalogetiketter och värden och länka dem till utbildningsobjekt.
Elever kan visa sina poäng
Om detta är aktiverat kan eleverna visa sina poäng i elevens betygsutdrag.
Sammandragsmeddelande
En administratör kan aktivera eller inaktivera att skicka ett e-postmeddelande till elever. Administratören kan också styra frekvensen för de e-postmeddelanden som skickas.
För aktiva konton inaktiveras sammanfattningsmeddelanden som standard, vilket administratören kan aktivera manuellt.
För provkonton är alternativet för sammanfattningsmeddelanden inaktiverat och administratören kan inte aktivera alternativet.
Om funktionen är avaktiverad gäller följande:
Alternativet Sammandrag av e-post inaktiveras.
En elev kan inte se användarinställningen för e-postsammandragsprenumeration.
Om funktionen är aktiverad gäller följande:
Administratören kan aktivera och ändra alternativet för e-postsammanfattning.
I profilinställningarna i elevappen kan en elev (inte i DND-listan) välja att prenumerera/avregistrera sig från e-postmeddelandet.
Aktivera ikoner för utbildningskort
Om det är aktiverat visas ikoner på utbildningskort i elevappen.
Sidfotslänkar
Lägg till länkar eller e-postadresser som visas som sidfötter. Du kan lägga till högst tre sidfotslänkar.
Så här anpassar du länkarna i sidfoten:
1. Klicka på Lägg till fler, ange namn och webbadress eller e-post-id i de angivna fälten. Ange http:// eller https:// som prefix för URL:en.
2. Om du vill låta ändringen överlappa alla språk klickar du på Replikera. Detta säkerställer att alla språk får namnet och URL-adressen.
3. Klicka på Spara för att spara ändringarna. Du kan se ett popup-meddelande som bekräftar ändringen. När du har klickat på OK fylls sidfoten i med de nya länkarna.
Dessutom kan du:
Klicka på återställningsikonen för att återställa standardvärdena i fälten Hjälp och Kontakta administratören.
Anpassa länken i sidfoten för alla språk. Klicka på listrutan Språk, välj språk och lägg till namn och webbadress i de angivna fälten. När du har sparat ändringarna visas de uppdaterade länkarna i sidfoten.
Rapportera tidszon
Ange en inställning på kontonivå för att exportera utbildningsbeviset i följande tidszoner:
UTC (Standardbeteende)
Tidszonsinställning på kontonivå
Elevens betygsutdrag som har hämtats med Job API hämtar också data i den valda tidszonen.
Obs! Ingen ändring förväntas i elevens betygsutdrag som standard omedelbart efter utgivningen. Administratörer kan konfigurera den här inställningen från Admin > Inställningar > Allmänt > Tidszon för rapport.
Badgr-integrering
Om detta är aktiverat kommer eleverna att kunna ladda upp sina utmärkelsetecken till Badgr-webbplatsen. I scenarier med kundutbildning vill organisationer kunna "certifiera" sina kunder och ge dem en möjlighet att visa sina inloggningsuppgifter via sociala medier. Detta motiverar eleven att ta en utbildning och dela med sig av sina prestationer med andra.
Visa gradering
 • Om alternativet Kurseffektivitet Om det här alternativet är aktiverat kan eleverna bara se värdet av kurseffektiviteten.
 • Om alternativet Stjärngradering Om det här alternativet är aktiverat kan eleverna bara visa det genomsnittliga stjärnbetyget och antalet elever som har betygsatt kursen.

Den här funktionen är endast tillgänglig för kurser. Stjärngradering stöds inte för utbildningsprogram eller certifikat.

Obs! Den här ändringen påverkar endast elevappen.

I alla andra appar (administratör, författare, chef, anpassad administratör, anpassad författare) påverkar inte ändringar i inställningarna (stjärngradering/kurseffektivitet/inaktivera bildstjärngradering).

För nya konton Visa stjärngraderingar -sektionen har möjlighet att Stjärngradering aktiverat som standard.

För befintliga konton, om kontot tidigare hade möjlighet Kurseffektivitet aktiverat, sedan Visa stjärngraderingar kommer att aktiveras med alternativet Kurseffektivitet valt. Om alternativet Kurseffektivitet s är inaktiverad, sedan Visa stjärngraderingar -avsnittet inaktiveras också. När Visa stjärngraderingar -avsnittet är aktiverat, alternativet Stjärngradering aktiveras som standard.

Utbildningsvägar
Om alternativet Aktivera utökade funktioner i utbildningsvägen Om det här alternativet är aktiverat kan administratörer inkludera utbildningsvägar i utbildningsvägar och kombinera dessa utbildningsvägar med kurser. Alternativet är oåterkalleligt.
Instruktörshantering
Aktivera den här inställningen om du vill begränsa listan över instruktörer som kan väljas när klassrumssessioner/virtuella klassrumssessioner skapas. Alla användare med behörighet som instruktör kan endast tilldelas som instruktör till en session. Den här begränsningen gäller inte migreringsarbetsflöden.
Import av kompetenser
Om det här alternativet är aktiverat kan du välja en extern källa för att importera kompetenser. Kunskaperna för befintliga utbildningsresurser importeras till databasen för kompetenser en gång under den första körningen. För all efterföljande import av utbildningsresurser importeras kunskaperna till kunskapsdatabasen endast för nyligen importerade objekt. När alternativet har aktiverats går åtgärden inte att ångra. Du kan inte inaktivera eller byta till en annan källa senare.
NOTE
När inställningen för kompetensimport har aktiverats kan kontolayouten inte växlas till den klassiska vyn, d.v.s. att växla till klassiskt konto inaktiveras efter Import av kompetens alternativet är aktiverat.

AI-baserad rekommendation

Learning Manager innehåller en helt ny elevstartsida, som är modern, mer innehållsdriven och anpassad efter en elevs önskemål. AI-baserade utbildningsrekommendationer syftar till att öka elevernas engagemang och identifiera och åtgärda brister i inlärningen.

Rekommendationsalgoritmen är utformad för att ta in flera indatakällor, inklusive branschdata om jobbroller, titlar och beskrivningar som Adobe har hämtat från sina partner. Dessa data används sedan för att träna Adobe AI-algoritmer så att Learning Manager kan ta fram en karta som kopplar branschanpassade färdigheter till jobbtitlar och/eller beteckningar. Detta blir sedan en inmatning till rekommendationsalgoritmen

Learning Manager använder sedan ämnesmodelleringsalgoritmer för att analysera utbildningsinnehållet inom ett konto och mappa dem till kunskaperna.

Learning Manager använder peer-aktivitetsdata som en annan signal för att driva rekommendationsalgoritmen på ett personligt sätt. Aktiviteter som registrering, slutförande och eventuell uttrycklig feedback från elever används här.

Dessutom använder Learning Manager explicit och implicit information som samlas in från enskilda elever för att ytterligare anpassa rekommendationer. En elev kommer att kunna ange sina intresseområden uttryckligen genom registreringar och Learning Manager kommer att få denna information implicit baserat på hur eleven slutligen går igenom utbildningarna.

Slutligen kommer administratören även att kunna påverka rekommendationsalgoritmen med hjälp av elevattribut som Learning Manager ska titta på när kollegiala grupper definieras, och även genom att faktiskt markera utbildningar för specifika användargrupper.

Byta namn på utbildningsobjekt renaminglearningobjects

Den här funktionen är endast tillgänglig på engelska.

Administratörer kan nu byta namn på utbildningsobjekt i Learning Manager. Följande terminologier kan döpas om.

Modul
Kurs
Utbildningsprogram
Certifiering
utbildningsplan
Arbetsstöd
Katalog
Kompetens
Utmärkelsetecken
Meddelande
Mitt lärande
Resultattavla
Effektivitet
Förkunskapskrav
Förarbete
Kärninnehåll
Testning
I egen takt
Blandat
Klassrum
Virtuellt klassrum
Aktivitet

Följ de här stegen om du vill byta namn på terminologin.

 1. Som administratör klickar du på Settings > General > Product Terminology. Alternativet för produktterminologi öppnas.

  Byt namn på produktterminologi

 2. Ändringar kan göras genom att ladda upp en modifierad produktterminologimall genom att hämta CSV-exempelfilen. Om du vill hämta CSV-exempelfilen klickar du på Download here alternativ.

 3. Den hämtade CSV-filen innehåller namnet på objekten i kolumn A. I kolumn B väljer du det namn som du vill ge objektet. Observera att du måste uppdatera singular- och pluralformen av namnet avgränsat med en (|).

 4. Du kan välja att ändra en eller flera rader. Du kan antingen behålla de oförändrade raderna eller ta bort dem från CSV-filen innan du överför dem.

 5. Överför den ändrade CSV-filen och klicka på Save. Learning Manager uppdateras och återspeglar dina ändringar.

 6. Om du vill återställa till standardterminologier klickar du på Reset Product Terminology.

  Återställ produktterminologierna

Profilinställningar profilesettings

 1. Klicka på rullgardinspilen i det övre högra hörnet bredvid ditt foto/konto och välj Profile Settings.
 2. I dialogrutan kan du lägga till/ändra ett foto genom att hålla muspekaren över det och klicka på Edit i profilfotoområdet.
 3. Lägg till/ändra About innehåll genom att klicka Edit i närheten av den.
 4. Klicka Save.

Innehållsmapp content-folder

Learning Manager stöder privata innehållsmappar. En administratör kan konfigurera privata innehållsmappar och ge åtkomst till specifika anpassade författare med anpassade roller. Observera att standardförfattare (även kallade fullständiga författare) fortsätter att ha tillgång till allt innehåll på kontot. Därför har fullständiga författare åtkomst till alla mappar och allt innehåll.

Administratörer kan konfigurera innehållsmappar. Först när innehållsmappar har konfigurerats blir de synliga för författare och kan placera innehållet i en eller flera mappar.

Om du vill lägga till en innehållsmapp klickar du på Settings > Content Folder.

Ändra inställningar för innehållsmapp

Mapp

En mapp är en innehållsdatabas, som är en delmängd av hela innehållsbiblioteket som är tillgängligt på ett konto med följande egenskaper:

 • Det är bara en administratör som kan skapa, redigera eller ta bort en mapp.
 • En administratör kan kontrollera åtkomsten till mappar som en del av definitionen av roller endast för anpassade administratörer.
 • Innehåll måste alltid associeras med minst en mapp. Till att börja med kommer allt innehåll att vara kopplat till den gemensamma mappen, som senare kan ändras.
 • Innehållet kan kopplas till flera mappar när det skapas, vilket också blir möjligt genom en kopiering
 • Alla mappnamn måste vara unika i kontot, annars uppstår ett fel när en mapp namnges.

Mappar styr bara synligheten för innehållet och skapar inte kopior av innehållet. Därför visas redigering av innehåll i alla associerade mappar.

mappen Gemensamma filer

En gemensam mapp finns alltid på ett konto och till att börja med kommer allt innehåll att vara en del av denna mapp. Senare kan författare flytta innehåll från den här mappen till andra mappar. En gemensam mapp har följande egenskaper:

 • Allt innehåll kopplat till den här mappen är som standard tillgängligt för alla typer av författare.
 • Innehåll som är en del av en gemensam mapp kan inte ingå i någon annan mapp. Det motsatta gäller också.

Den här mappen kan inte ingå i en konfigurerbar rolldefinition. Att inte ha en gemensam mapp i en konfigurerbar rolldefinition begränsar därför inte åtkomsten till en gemensam mapp.

Privat mapp

 • Alla mappar som skapas av en administratör är privata.

Mappåtgärder

Lägg till en mapp

Lägg till en mapp genom att klicka på Add längst upp till höger i fönstret.

Ta bort en mapp

Du kan även ta bort en mapp. Markera mappen som ska tas bort, klicka på menyn Åtgärder och klicka sedan på Delete Folder.

NOTE
Mappar kan tas bort när allt tillhörande innehåll också är kopplat till andra mappar. Om det finns innehåll som endast är länkat till den mapp som tas bort flyttar du först innehållet till en annan mapp och tar sedan bort mappen.

Klassrumsplatser

Administratörer kan använda den här inställningen för att skapa och konfigurera ett bibliotek med klassrumsplatser. Författare kan välja en förkonfigurerad plats för att konfigurera sina klassrumshändelser. Välj en plats i biblioteket där du automatiskt vill fylla i platsinformation, URL och platsgräns.

Du som är administratör kan antingen:

Importera CSV-platser

Lägg till platser i ditt konto genom att importera en CSV-fil med platser. CSV-filen måste innehålla kolumnen Ort.

Lägg till en plats

Lägg till följande:

 1. Platsnamn: Ange namnet på klassrummet.
 2. Platsinformation: Ange information om platsen.
 3. Platsregion: Det angivna värdet visas som filter för utbildningsplatser för elever.
 4. Plats-URL: Ange platsens URL.
 5. Platsbegränsning: Ange rummets sittplatskapacitet.

klassrumsplats

Lägg till klassrumsplatser

Du kan även lägga till platsen med hjälp av en CSV-fil. CSV-filen måste innehålla fälten:

 • name
 • information
 • url
 • seatlimit
 • region

Inställningar admin-classroom-settings

Välj Redigera ändra följande:

 • Tillåt författare att skapa platser: När det här alternativet är aktiverat visas alla platser som har skapats av författare under fliken "Alla platser". Elever kan också se de här platserna under Katalog- och kalenderfilter.
 • Tillåt att författare ändrar och tar bort platser: När funktionen är aktiverad kan författare ändra och ta bort alla klassrumsplatser. Författarnas ändringar kommer att återspeglas på alla plattformar, inklusive rapporter.

Vanliga frågor frequentlyaskedquestions

Hur skapar man olika mappar för innehållsbiblioteket?

Klicka Settings > Content Folder. Lägg till en mapp genom att klicka på Add I det övre högra hörnet och i dialogrutan anger du mappens namn och beskrivning.

Administratörer kan konfigurera innehållsmappar. Först när innehållsmappar har konfigurerats blir de synliga för författare och kan placera innehållet i en eller flera mappar.

Mer information finns i avsnittet om Innehållsmapp.

Hur lägger man till räkenskapsår för kontot?
in Settings > Basic Info klickar du på Change. Från Financial year starts from Välj månad i listrutan.
recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d