Utmärkelsetecken

Utmärkelsetecken är ett mått på prestation som din medarbetare kan tjäna på att ha slutfört en kurs. I Adobe Learning Manager introduceras ett av de senaste e-utbildningskoncepten som heter Badges. Yrkesverksamma över hela världen använder dessa utmärkelsetecken som en representation av en viss färdighet eller en utbildningsinsats.

Du kan definiera märken som kan fungera som motivation för användare.

Administratörer kan skapa utmärkelsetecken för elever på följande sätt:

 1. Logga in som administratör och klicka på Badges i den vänstra rutan. En lista med utmärkelsetecken för eleven visas.

  note note
  NOTE
  Som standard finns det en lista med några exempelmärken.
 2. Klicka Add längst upp till höger på sidan. Dialogrutan Lägg till utmärkelsetecken visas.

  Lägg till ett utmärkelsenamn och dess bild

 3. Ange namn på utmärkelsetecken. Ladda upp märket genom att klicka på Upload Badge och klicka på Save.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d