Automatiska popup-fönster för L1-feedback visas inte

Problem

Den automatiska popup-menyn för L1-feedback visas inte för en elev efter att ha slutfört kursen.

Orsak

Ibland kan det hända att en elev inte får L1-feedback efter att ha slutfört en viss kurs eller får ett meddelande enligt nedan:

Det går inte att ta emot feedback om L1

Detta kan bero på följande:

  1. Feedback har inte ställts in för att visas efter slutförande av kursen.
  2. Påminnelser har inaktiverats.
  3. En påminnelse är schemalagd att visas efter en viss tid.

Upplösning

  1. Se till att alternativet "Visa frågeformuläret omedelbart efter att kursen har slutförts" är aktiverat i Kurs > Instanser > Feedback om L1.
  2. Som administratör går du till Inställningar > Feedback. Kontrollera när påminnelsen har schemalagts. Om det är inplanerat Efter kurs slutförande, ändra alternativet till På kurs slutförande.
  3. Aktivera följande e-postmallar: E-postmallar > Påminnelser och uppdateringar > Be eleven om feedback på kursen. Om alternativet är inaktiverat ska du aktivera det och sedan testa.
  4. Om stegen ovan inte fungerar tar du bort påminnelsen i Admin > Inställningar > Feedback. Skapa ett för Vid slutförande av kurs och ställ in upprepningen enligt kravet.
recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d