Learning Manager-app för Salesforce

Översikt overview

Salesforce™ är den mest populära CRM-lösningen bland försäljnings- och marknadsföringsteam. Om du använder Adobe Learning Manager-appen i Salesforce kan elever komma åt allt sitt utbildningsinnehåll från Salesforce-gränssnittet. Elever kan komma åt sitt tilldelade utbildningsinnehåll som kurser, utbildningsprogram och arbetsstöd inifrån Salesforce. Användarna kan också få meddelanden om sina registreringar och meddelanden från administratören.

Denna app är endast tillgänglig för dig i Salesforce när administratören för ditt Learning Manager-konto har slutfört de konfigurationsaktiviteter som krävs. Mer information finns i Learning Manager-app för Salesforceoch begär att din administratör installerar Learning Manager-appen för Salesforce.

Hitta program i Salesforce locateappinsalesforce

Elever kan klicka på Program och välja Adobe Learning Manager.

Kontakta Salesforce-administratören om du inte hittar programmet på rullgardinsmenyn.

När du har valt appen kan du växla till Adobe Learning Manager-appen som visas på ögonblicksbilden nedan.

Instruktioner för inloggning och användning loginandusageinstructions

Klicka Connect to Learning Manager i Adobe Learning Manager enligt ögonblicksbilden ovan och logga in med dina kontoautentiseringsuppgifter för Learning Manager.

Du kan ansluta till Learning Manager-appen och använda den från Salesforce.

Du kan också logga in på Learning Manager-kontot i Salesforce med Adobe Learning Manager-meddelandekomponenten på startsidan i den vänstra rutan. Elever kan bara se den här komponenten när administratören konfigurerar komponenten Adobe Learning Manager Notifications i Salesforce.

En representativ ögonblicksbild av elevvyn för appen Adobe Learning Manager visas nedan som referens.

vy över appen Adobe Learning Manager

Koppla från appen disconnectfromtheapp

Du kan klicka på länken Koppla från längst ned på elevsidan, enligt vad som markerats i ovanstående ögonblicksbild, för att Koppla från från appen Adobe Learning Manager. När du kopplar från omdirigeras du till välkomstsidan i appen Adobe Learning Manager.

Du kan ansluta till eller koppla från appen hur många gånger som helst.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d