Det gick inte att söka efter en kurs i Learning Manager

Problem

En elev kan inte söka en kurs i Learning Manager.

Scenario 1: Registrering sker via ett högre utbildningsobjekt

Sammanfattning

Det finns scenarier där en elev söker igenom en kurs och kursen inte är listad. Men om eleven har registrerat sig för ett utbildningsprogram/en certifiering kan eleven se kursen inuti utbildningsobjektet.

Varför händer detta?

I Learning Manager, när en elev registreras genom ett utbildningsprogram/en certifiering, sker registreringen för den kursen via utbildningsprogrammet/certifieringen.

Därför kan eleven inte söka efter de fristående kurserna under Mitt lärande.

Eleven kan dock inte se kurserna i utbildningsprogrammet/certifieringen.

Scenario 2: Eleven har inte tillgång till katalogen som innehåller kursen.

Sammanfattning

En elev kan inte söka kurser i katalogen eller instrumentpanelen för utbildning.

Varför händer detta?

Problemet uppstår om:

 • Eleven är inte en del av katalogen som innehåller kursen ELLER
 • Kursen är inte en del av katalogen som eleven har tillgång till.

Upplösning

 1. Logga in som administratör.

 2. Klicka Catalog och bläddra till katalogen som innehåller kursen.

 3. Klicka Share Internally eller Content (beroende på scenariot ovan).

  Dela katalogen internt

 4. Granska scenarierna nedan:

  • Eleven är inte en del av katalogen

   Dela katalogen genom att klicka på Add och lägg till användargruppen som användaren ingår i. Klicka på Save.

   Lägg till användargruppen

  • Kursen ingår inte i katalogen

   I avsnittet Innehåll klickar du på Add Content och välj kursen som du behöver lägga till i katalogen.

   Lägg till innehåll i kursen

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d