Integrering med Adobe Connect

Författare kan skapa virtuella klassrumskurser med Adobe Connect när kurser skapas. För att aktivera Adobe Connect för ditt Learning Manager-konto måste du kontakta organisationens administratör.

Skapa en virtuell klassrumskurs (VC) med Adobe Connect createvirtualclassroomvccoursewithadobeconnect

 1. På sidan Mina kurser klickar du på Lägg till moduler och väljer Virtuellt klassrum. Dialogrutan Skapa virtuellt klassrum visas.

 2. I dialogrutan Konferenssystem väljer du Adobe Connect.

  Skapa ett virtuellt klassrum

 3. Ange titel, beskrivning, VC-datum, starttid och sluttid.

  Om Adobe Connect inte är konfigurerat för ditt konto visas ett varningsmeddelande som i skärmbilden ovan. Mallalternativ, instruktörer och andra Adobe Connect-alternativ är inaktiverade. Du måste kontakta administratören för att konfigurera Adobe Connect för ditt konto.

 4. Programmet Adobe Learning Manager hämtar standardmallarna (möte, utbildning och händelse) och instruktörslistan (användare med värdbehörigheter) från Adobe Connect. Välj önskad mall.

 5. Välj instruktör för din VC-kurs i listan över instruktörer.

  Välj instruktören i listan

 6. Ange kriterier för slutförande av VC-kursen. Kriterier för slutförande är den procentandel av den totala längden på kursen som en elev måste delta i för att anses vara slutförd. Till exempel, längden på kursen är 1 timme. Om du anger 50 % som kriterium för slutförande, anses kursen vara slutförd för eleven om en elev deltar i kursen även under 30 minuter.

 7. Klicka på Done.

Delade mallar i Adobe Connect sharedtemplatesofadobeconnect

Som standard hämtas alla delade mallar som har skapats i Adobe Connect-konto till Learning Manager-programmet. Du kan lägga till anpassade mallar genom att göra dem till delade mallar i Adobe Connect-kontot.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d