Vanliga frågor för chefer

Hur får en chef åtkomst till kurser?
I chefens inloggningsläge har du inte åtkomst till kurser. Du måste byta inloggningsläge till elevläge för att kunna delta i kurser.
Hur ger jag mina elever feedback om L3?

Administratörer kan aktivera/inaktivera tillhandahållande av L3-feedback för lämpliga kurser baserat på organisatoriska krav. Om en kurs kräver L3-feedback från chefen får chefen ett meddelande när eleven slutför denna typ av kurs.

 1. Klicka på Aviseringar i den vänstra rutan.
 2. Klicka på fliken Väntande uppgifter.
 3. Klicka på meddelandena på sidan under Ge feedback-kategori och lämna L3-feedback.
Får jag meddelande när mitt team har slutfört kurserna?
Du kan se aviseringsikonen markerad med antalet väntande meddelanden. När en teammedlem registrerar eller slutför en kurs visas den som en avisering. När du klickar på Visa alla meddelanden på snabbmenyn kan du visa alla meddelanden och väntande uppgifter på en sida.
Kan jag tilldela flera elever till kurser och importera elever?

Du kan bara nominera dina teammedlemmar till kurser. Endast administratörer kan tilldela kurser i grupp till elever och importera en uppsättning elever.

Klicka på Meddelanden i den vänstra rutan i programmet.

 1. En detaljerad lista över meddelanden visas.
 2. Välj en kurs som du vill tilldela dina teammedlemmar på fliken Väntande uppgifter och klicka på Nominera.
  Dialogrutan för kursnominering visas med det tillgängliga antalet platser för kursen.
 3. Klicka på Nominera i dialogrutan.
 4. Markera kryssrutan vid varje teammedlem för nominering och klicka på Klar.
  Ett popup-fönster visas högst upp i programmet som en bekräftelse.
Kan jag konfigurera aviseringar för elever? Hur?

När du tilldelar kurser till elever meddelas de via Learning Manager-appen.

Administratören för organisationen konfigurerar meddelandena.

Kan jag se elevernas aktiviteter under en viss period? Hur?

Ja. Du kan visa elevernas status med sina kurser inom en viss period genom att skapa rapporter baserade på elevernas slutförandestatus inom ett givet datumintervall.

Du kan klicka på rullgardinsikonen för att ändra datumintervallet, spara och visa rapporterna.

Kan jag se mina teammedlemmars aktuella kunskapsnivåer?

Du kan skapa rapporter för teammedlemmarna för att visa listan över kunskaper som tilldelats och uppnåtts av var och en av dem. Klicka på Rapporter i den vänstra rutan och klicka på fliken Exempelrapporter för att visa en exempelrapport om kompetens kontra chefer.

Mer information finns i Rapporter i Hjälp om Learning Manager.

Hur visar jag väntande förfrågningar från mina teammedlemmar?

När teammedlemmen begär en kurs kan du se aviseringsikonen markerad med antalet väntande meddelanden.

Klicka på den här aviseringsikonen för att visa väntande förfrågningar.

Hur lägger jag till eller ändrar rapporter?

Du kan lägga till nya rapporter genom att välja Rapporter och sedan klicka på Lägg till längst upp till höger på sidan.

Ändra/ändra storlek på rapporter

Om du vill ändra en rapport klickar du på nedrullningspilen i det övre högra hörnet av en rapport och klickar sedan på Redigera. Gör ändringarna i rapporten och klicka på Spara.

Om du vill avbryta ändringarna klickar du på Återställ.

Om du vill ändra storlek på rapporten klickar du på Ändra storlek och väljer ett av de två alternativen: 1×1 är liten och 1×2 är stor.

Mer information finns i Rapportfunktion.

Vilken typ av rapporter kan jag se?

Du kan visa följande typer av rapporter:

 • Kompetenser som tilldelats och uppnåtts
 • Kurs registrerad och slutförd
 • Effektivitet på kurser
 • Registrerade och slutförda utbildningsprogram
 • Använd utbildningstid per kurs
 • Använd utbildningstid per kvartal
 • Certifieringsrapporter

Du kan visa alla dessa rapporter med ett datumintervall.

Kan jag se alla tillgängliga kurser? Hur?
Du kan växla till elevrollen för att se alla tillgängliga kurser. Se Kurser för mer information
Hur får jag åtkomst till chefsroll?
Administratören för ditt företag tilldelar dig chefsrollen utifrån din behörighet och beteckning i organisationen. När du loggar in ser du startsidan för chefsrollen i Adobe Learning Manager.
Hur loggar jag in på Learning Manager första gången?

När du använder Learning Manager för första gången har du tre alternativ:

 • Logga in med Adobe ID och lösenord. Om du inte har ett Adobe ID kan du skapa ett genom att klicka på länken Logga in med Adobe ID och följa anvisningarna.
 • Om du ännu inte har skapat ditt konto i Adobe Learning Manager skapar du ditt konto genom att klicka på Skapa konto på inloggningsskärmen.
Hur tilldelar jag kurser till mina teammedlemmar?
Chefer kan direkt nominera teammedlemmar till en viss kurs endast när en administratör har sökt chefsnominering för den kursen.
recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d