Markeringsknappar visas inte i Learning Manager

Problem

På grund av saknade alternativknappar kan en administratör inte utföra följande (listan är inte fullständig):

  • Tilldela eller ta bort roller.
  • Skicka ett välkomstmeddelande.
  • Ta bort en användare.

Orsak

Problemet uppstår på grund av felaktiga teman i kontot.

Alternativknappar visas inte

Upplösning

Läs in temana igen och åtgärda alternativknapparnas utseende. Gör följande:

  1. Klicka på som administratör Branding.

  2. I dialogrutan Teman avsnitt, klicka på Edit.

  3. Välj ett tema och spara ändringarna.

    Välj ett tema

  4. Återgå till föregående tema och spara ändringarna.

  5. Logga ut från Adobe Learning Manager och logga in igen.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d