Det går inte att uppnå en kompetens efter att ha slutfört en kurs

Problem

En elev får inte någon färdighet ens efter att ha slutfört en kurs. De kompetenser som tilldelas den kursen förblir som Pågår för eleven.

Orsak

Problemet uppstår om Poäng som krävs för att uppnå denna kompetens är större än Intjänade poäng av eleven efter att ha slutfört kursen.

Lösning

Kontrollera aktuell Kompetenspoäng och punkt information som krävs för att uppnå kompetensen. Följ stegen nedan:

 1. Generera en Elevens betygsutdrag rapport.

 2. När du genererar elevutdraget klickar du på Advanced Options och markera alternativet Include Skills data and summary sheets.

  Välj alternativet Inkludera kompetensdata och sammanfattningar

 3. Öppna den hämtade elevens betygsrapport.

 4. Gå till Skills transcript blad. Här visas Credits Required och Credits Earned av eleven.

  I exemplet nedan krävs till exempel 50 poäng för att uppnå kompetensen för en kurs. Men, eleven har uppnått endast en kredit.

  Visa obligatoriska krediter

 5. Om du vill kontrollera tillskrivningar för en viss kompetens loggar du in som administratör och går till Kompetenser -fliken, enligt nedan:

  Starta fliken Kompetenser

 6. Logga in som författare och öppna kursen om du vill kontrollera antalet poäng som har tilldelats en kurs. Klicka Settings > Kurskompetenser som visas nedan:

  Visa kurskompetenser

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d