Utbildningsprogram

Lär dig visa och konsumera utbildningsprogram med hjälp av elevappen i Learning Manager.

Utbildningsprogram är en uppsättning unikt utformade kurser som uppfyller specifika elevmål. Administratörer skapar dessa utbildningsprogram för elever. Du kan se dessa utbildningsprogram som en elev.

Översikt overview

Med Adobe Learning Manager kan elever komma åt kurser och utbildningsprogram. Elever kan bläddra igenom alla tillgängliga utbildningsprogram genom att använda en katalog eller registrera sig för olika utbildningsprogram. Elever kan se alla registrerade kurser och de kurser som har tilldelats dem i kurser.

NOTE
Elever kan även installera Learning Manager iPad-appen från Apple Store och Learning Manager Android-appen från Google Play och få tillgång till kurser på mobila enheter. Alla elevrollfunktioner finns också i appen. Elever kan också gå kurser offline och få smidig åtkomst när de är online.

Utbildningsprogram learningprogram

Utbildningsprogram är en uppsättning unikt utformade kurser som uppfyller specifika elevmål. Du kan visa utbildningsprogrammen som har tilldelats dig under Min utbildning.

Författaren och administratören kan skapa utbildningsprogram.

Visa utbildningsprogram viewinglearningprograms

Du kan visa en lista över alla tillgängliga utbildningsprogram som elev. Widgeten Utbildningsobjekt visar alla registrerade och tilldelade utbildningsprogram för en elev. I den vänstra rutan klickar du på Katalog och filtrera utbildningsprogram för att se alla tillgängliga utbildningsprogram.

På fliken Mitt lärande kan du filtrera utbildningen som du är registrerad för enligt varaktighet av utbildningen och formatera av utbildningen.

Du kan se hur effektiv kursen är i procent för varje kurs på katalogsidan. Det kan finnas flera instanser/sessioner till ett kurs-/utbildningsprogram. Klicka på kursen eller utbildningsprogrammet för att se detaljerna. Du kan också se deadline för varje instans av kursen/utbildningsprogrammet.

Söka efter kurser och utbildningsprogram searchingcoursesandlearningprograms

Adobe Learning Manager gör det enklare för dig att snabbt hitta de kurser du väljer. Du kan söka efter dina utbildningsprogram på följande sätt:

  1. Använda sökfältet. Klicka på sökfältet som visas överst på sidan. Ange namnet på kursen/utbildningsprogrammet eller några nyckelord som är associerade med dina kurser för att hitta dina utbildningsprogram. Du kan även söka med fördefinierade taggar som Captivate, C, Java, HTML och så vidare. Taggar är sökbara i sökfältet, vilket innebär att taggarna visas i sökfältet när du skriver.
  2. Eleven kan söka efter utbildningsobjekt baserat på statusen slutförd för kursen: Alla, ännu inte påbörjade, slutförda, pågår.
  3. Eleven kan söka från katalogsidan med hjälp av filter, sortering, kompetens och typ.

Du kan söka baserat på kompetenser genom att klicka på Kompetenser och välja dem. Du kan sortera kurserna genom att klicka på Sortera efter och välja ett av de tillgängliga alternativen.

Registrera dig för utbildningsprogram enrollingforlearningprograms

Elever registreras i utbildningsprogram på följande möjliga sätt:

  1. Administratören/chefen registrerar vissa elever till obligatoriska utbildningsprogram baserat på organisationens behov.
  2. Elever kan direkt registrera sig för ett kurs-/utbildningsprogram. Om kurs-/utbildningsprogrammet är av självregistreringstyp registreras eleven omedelbart.

Elever kan registrera sig själva till ett stort antal utbildningsprogram baserat på deras val. Widgeten Rekommenderad utbildning visar alla dina registrerade/tilldelade kurser, utbildningsprogram, arbetsstöd eller certifieringar. Du kan klicka på Utforska och ange sidan Utbildningsobjekt för att registrera dig själv.

Du kan också gå igenom något av utbildningsprogrammen som finns på katalogsidan genom att klicka på Utforska. Sidan Registrera visas. Klicka på Registrera dig längst upp till höger på sidan för att inkludera listan Kurser.

Det kan finnas flera instanser/sessioner till ett kurs-/utbildningsprogram. Klicka i katalogen på namnet för kurs-/utbildningsprogrammet för att se detaljerna. Du kan se registrera dig för instansen kurs/utbildningsprogram baserat på deadline för varje instans av kursen/utbildningsprogrammet.

Slutföra utbildningsprogram completinglearningprograms

En elev kan slutföra utbildningsprogram baserat på inställningarna för det aktuella utbildningsprogrammet. Du måste slutföra alla kurser för att slutföra vissa utbildningsprogram, medan kriteriet för slutförande kan vara X antal kurser av Y för att slutföra ett utbildningsprogram.

Om 2 av 4 är slutförandekriteriet som administratören anger, visas 50 % slutförandestatus i förloppsindikatorn när du slutför en av de två obligatoriska kurserna. Efter slutförande av två kurser visas godkänt slutförande av utbildningsprogrammet.

Du kan alltid gå tillbaka till utbildningsprogrammet för att även gå de valfria kurserna.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d