Anpassa elevens startsida

Översikt overview

En administratör kan anpassa elevens startsida och göra den mer modern, innehållsdriven och anpassad för en elev.

Det anpassade tillvägagångssättet erbjuder ett widgetbaserat sätt att bygga en elevstartsida, som organisationens administratör kan konfigurera i administratörens användargränssnitt på ett WYSIWYG-sätt.

Upplevelsen drivs av en personlig utbildningsrekommendation från en AI-driven algoritm som analyserar innehåll från tredje part för branschens färdigheter, införlivar kollegial aktivitet och elevernas intresseområden med hjälp av explicita och implicita data.

Anpassa elevens startsida

Under den här utbildningen kommer du att utforska sätt att anpassa elevens startsida.

knapp

Om du inte kan starta utbildningen kan du skriva till almacademy@adobe.com.

Konfigurera elevens startsida configurethelearnerhomepage

På fliken Varumärkning > Elevens startsida kan administratören anpassa startsidan för en elev så att hen ser ett helt förnyat utseende och känsla när hen loggar in i elevappen.

Administratörer kan konfigurera gränssnittet (utseendet och känslan) från Admin-appen (Varumärkning > Elevens startsida -fliken).

Administratörer kan växla till widgetvyn Immersive UI, anpassa widgetar/funktioner därefter och sedan aktivera det immersiva användargränssnittet.

Inställningen Elevens startsida innehåller följande avsnitt:

Alternativ för uppslukande layout immersivelayoutoption

Om du vill visa layouten för en djup sida aktiverar du alternativet Integrerande. Du kan växla det här alternativet i Varumärkning > Allmänt.

I tidigare versioner fanns alternativen för elevens startsida i Inställningar.

Här är de alternativ som du kan ange:

Upplevelser på hemsidan: Aktivera antingen Klassisk eller Integrerande. Om du väljer Immersive visas följande alternativ:

  • Utbildningstyp: Välj endera Industri eller Anpassad. Anpassade utbildningar skapas internt. Branschanpassade utbildningar inkluderar innehåll från tredjepartsleverantörer.

Ställ in startsidan genom att välja Bransch eller Anpassad

Alternativet Låt eleven utforska intresseområden finns både för klassisk och uppslukande upplevelse.

Om du väljer Anpassa...
Om du väljer Branschjusterad...
Du kan välja högst ett internt och externt aktivt fält.
Du kan välja högst fem och minst ett fält. Som standard används alternativet Profil har markerats.

Om det finns färre än 1 000 elever betraktas hela kontot som ett enda scope. Detta gäller specifikt för typen Anpassad utbildning. Om kontot har färre än 1 000 användare betraktas det fullständiga kontot som dess omfattning.

NOTE
Kryssrutan Utforska färdigheter har flyttats till Inställningar > Allmänt.

Det här aktiveras och tonas ned om alternativet för fördjupad upplevelse väljs. Den här kryssrutan aktiveras endast för Classic Experience.

Val för klassisk upplevelse

Den uppslukande layouten är standard för alla nya konton. Layouten styrs av widgetar som en administratör kan aktivera eller inaktivera. Beroende på hur widgetarna är placerade återspeglas detta på elevens startsida.

Här är de widgetar som du kan aktivera/inaktivera.

Du kan förhandsgranska elevgränssnittet innan elevgränssnittet aktiveras.

För befintliga konton är alternativet Integrerande kommer att AV. Det har aktiverats för nytt konto med Social och Spelifiering PÅ.

Förhandsvisa elevgränssnittet

Widget
Beskrivning
Redaktionsruta

Vad är ett Masthead och hur anpassar jag Elevens Masthead?

Det är en välkommen banner för elever. Banderollen kan vara en bild eller en video. Du kan rikta in masthead på specifika användargrupper och en elev visar Masthead så fort han/hon landar på hemsidan. En användargrupp kan se flera hero images eller videoklipp enligt den målplan som administratören har angett.

Så här laddar en administratör upp en banderoll:

  1. I den vänstra panelen klickar du på Meddelanden.
  2. Klicka på i det övre högra hörnet på sidan Lägg till.
  3. Från Text listruta, välja Som Masthead.
  4. Skriv ett meddelande som ska visas i masthead.
  5. Överför en bild eller video.
  6. Välj målgrupp. Välj en användargrupp eller utbildning där huvuddokumentet ska visas.
  7. Spara meddelandet om masthead.
Mitt lärande
Visar utbildningsobjekten som eleven nyligen besökt.
Kalender
Visar olika kommande klassrums- och virtuella klassrumsträningar för eleverna per månad. Sådana som eleven kan registrera sig för eller redan har registrerats till visas, inklusive chefsgodkända utbildningar.
Spelifiering
Visar resultattavlan baserat på utbildningsaktiviteter.
Socialt lärande
Visar aktiviteter och inlägg från användare som tillhör samma användaromfattning som eleven.
Rekommenderas av organisationen

När den här widgeten är aktiverad rekommenderas utbildningar till specifika användargrupper. Varje användargrupp kan få en eller flera utbildningar som mål och målplanen baseras på en tidsram.

  • För det första: administratören skapar ett meddelande av typ Som rekommendation och väljer sedan ut den utbildning och de grupper som krävs. En elev som tillhör en användargrupp kan se den rekommenderade utbildningen.

  • För det andra kan administratören också avgöra om rekommendationerna börjar gälla omedelbart eller vid ett visst datum.

Rekommendation baserat på intresseområde
Visar utbildningsobjekt baserat på elevens valda intresseområde. Rekommendationen drivs av en maskininlärningsalgoritm.
Bläddra efter katalog
Visar kataloger som paneler på startsidan.
Rekommendation baserat på kollegas uppgift
Visar utbildning baserat på vad en elevs kollegor tar. Detta drivs återigen av en maskininlärningsalgoritm.

När du har sparat ändringarna återspeglar elevens startsida alla ändringar.

När eleven loggar in i elevappen via en webbläsare kan hen se följande uppslukande layout:

Startsida

Min utbildningslista

Visa katalog

Visa djup layout för olika avsnitt på startsidan

Alternativet Klassisk layout classiclayoutoption

Den användargränssnittslayout som hittills alltid har funnits kallas nu klassisk layout. När du väljer det här alternativet återgår elevens startsida till den klassiska layouten.

Förhandsvisa klassisk layout

Konfigurera rekommendationsinställningar configurerecommendationsettings

Varumärkning > Allmänt kan du konfigurera rekommendationsomfattningar för interna och externa elever och göra det möjligt för elever att välja färdigheter på elevens startsida.

På fliken Allmänt -sidan har du följande alternativ:

Organisationsnamn
Namnet på organisationen som eleven tillhör.
underdomän
Organisationens underdomän.
Utforma logotyper
Så här visas din logotyp och ditt företagsnamn i Learning Manager.
Teman
Temat som tillämpas på Learning Manager.
Anpassa
Med Adobe Learning Manager kan du anpassa ditt konto för att ge dina användare en rikare upplevelse.
Elevens startsida
Välj endera Klassisk eller Integrerande. Om du väljer Immersive visas andra alternativ.
Utbildningstyp
Välj endera Egen eller Branschanpassad. Om det finns färre än 1 000 elever betraktas hela kontot som ett enda scope. Rekommendationen är baserad på alla elever.
Inställning av rekommendationsomfattning
Välj ett eller flera aktiva fält. För Egen, kan du välja högst ett aktivt fält. För Branschanpassad kan du välja högst fem aktiva fält.
Låt eleven utforska intresseområden
Endast för klassisk användning. Välj Ja eller Nej.
Uppmana användare att välja intresseområden (kompetenser)
Endast för en uppslukande upplevelse. Välj Ja eller Nej.
recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d