Meddelanden

Ett meddelande är ett multimediemeddelande (text, bild eller video) som en administratör skickar till en viss grupp användare.

Administratören kan skicka meddelanden till elever för att informera dem om en händelse eller aktivitet. Tillkännagivandet kan vara en kombination av text, bilder eller videor. Du kan länka utbildningsobjekt som kurser, utbildningsprogram och certifieringar till ett meddelande.

Det finns fyra typer av meddelanden:

 • Meddelande
 • Redaktionsruta
 • Rekommendation
 • E-post

Meddelande notification

 1. Du som är administratör klickar på Meddelanden i den vänstra rutan.
 2. Klicka på Lägg till längst upp till höger på sidan.
 3. Välj alternativet i listrutan Typ Som-meddelande.

Anpassa meddelandet

 1. Lägg till meddelandet för meddelandet i fältet Meddelande. Här kan du också lägga till en URL-adress för meddelanden. Du måste dock lägga till URL-adressen i HTML-formuläret.

  Till exempel, code <a href="http://www.w3schools.com" target="_blank">Visit W3Schools</a>.

  När du anger att målet är tomt och en användare sedan klickar på meddelande-URL:en, öppnas länken i en ny flik. Om du inte anger målet öppnas länken i samma webbläsare.

 2. Du kan även lägga till bilagor som bilder eller videofiler för meddelandet.

 3. Välj målanvändargrupperna eller målobjekten för utbildningen. Du kan bara välja en av dem för ett meddelande.

  Börja skriva användargruppens namn i textrutan och välj ett i listrutan. På samma sätt väljer du utbildningen genom att skriva objektnamnet i textrutan.

 4. Klicka på Avancerade inställningar i dialogrutan. Du kan utföra följande åtgärder:

  • Gör meddelandet till ett klistermärke genom att markera kryssrutan Aktivera klisterlapp.
  • Välj leveranstid för meddelandet.
 5. Välj On a date om du vill schemalägga ett meddelande till ett senare datum och klicka i textområdet intill. En kalender visas där du kan välja startdatum. Välj slutdatum på samma sätt.

 6. Klicka på Save.

 7. Klicka på inställningsikonen bredvid ett meddelande på fliken Utkast och klicka sedan på Skicka.

Om den bifogade filen är stor kan det ta en stund att överföra den. När du har klickat på Spara visas ett popup-fönster med ett meddelande eftersom överföringen bearbetas. Du får ett meddelande när bilagan har överförts.

Redaktionsruta masthead

När du väljer detta alternativ kommer de mediefiler du väljer att visas på elevens startsida. Masthead fungerar som en uppmaning till handling för de elever den är avsedd för.

Anpassa masthead

 1. Bläddra och välj en bild som ska representera maskhuvudet. Den rekommenderade storleken är 1 280 × 360 px.

 2. Välj den språkinställning som du vill lägga till en masthead till. Du måste välja en resurs i form av ett masthead för varje språk.

 3. I dialogrutan Action Button lägger du till en URL-adress, så att elever som klickar på knappen på masthead omdirigeras till URL-adressen. Det här är ett valfritt fält.

 4. Välj målanvändargrupperna eller målobjekten för utbildningen. Du kan bara välja en av dem för ett meddelande.

  Börja skriva användargruppens namn i textrutan och välj ett i listrutan. På samma sätt väljer du utbildningen genom att skriva objektnamnet i textrutan.

 5. I dialogrutan Advanced Settings -avsnittet har du följande alternativ:

  • Klicka Immediately om du vill att meddelandet ska läggas upp just då.
  • Klicka Never om du inte vill att ditt meddelande ska upphöra.
  • Välj Start och End datum för tillkännagivandet.

  Ställ in tiden för att visa ett maskhuvud

Finns det någon gräns för hur många Masthead-meddelanden som får visas live?

Du kommer bara att se de senaste 10 Masthead tillkännagivanden.

Rekommendation recommendation

När du väljer det här alternativet rekommenderas valfri utbildning till angivna användargrupper. Rekommendationerna drivs av en maskininlärningsalgoritm.

Välj rekommenderad utbildning som ska visas för en elev

 1. Välj den utbildning som du vill rekommendera eleverna. Du kan lägga till upp till tio utbildningar.

  Elever kommer bara att se de oregistrerade utbildningarna i Rekommendation efter organisation. Beroende på katalogens synlighet har eleven tillgång till utbildningen.

 2. Välj målanvändargrupperna eller målobjekten för utbildningen. Du kan bara välja en av dem för ett meddelande.

  Börja skriva användargruppens namn i textrutan och välj ett i listrutan. På samma sätt väljer du utbildningen genom att skriva objektnamnet i textrutan.

 3. I avsnittet Avancerade inställningar finns följande alternativ:

  • Klicka Immediately om du vill att meddelandet ska läggas upp just då.
  • Klicka Never om du inte vill att ditt meddelande ska upphöra.
  • Välj Start och End datum för tillkännagivandet.

När du klickar på Save, du kan antingen publicera meddelandet direkt eller publicera det senare. Tills dess kommer tillkännagivandet att vara i ett utkast.

 • Mastheads/Recommendations utlöser inga meddelanden.
 • Mastheads/Recommendations visas inte i meddelanderapporten.

Utkast, schemalagd och skickad lista draftscheduledandsentlist

Vid administratörsinloggning kan du visa alla meddelanden på tre flikar, t.ex. Utkast, Schemalagt och Skickat.

Utkast draft

På fliken Utkast kan du visa alla meddelanden som har skapats av en administratör men som ännu inte har sänts eller som ännu inte har schemalagts för sändning.

Som standard är alla meddelanden inställda för omedelbar sändning. Om du väljer inställningar > Skicka alternativ för ett oschemalagt meddelande, sedan sänds det omedelbart. Om du vill schemalägga en sändning av ett meddelande måste du välja start- och slutdatum i Avancerade inställningar.

Schemalagt scheduled

På fliken Schemalagd kan du visa alla meddelanden som är schemalagda för sändning vid ett senare tillfälle.

Skickat sent

På fliken Skickat kan du visa alla meddelanden som redan sänds.

Som mejl

Använd det här alternativet för att skicka riktade ad hoc-e-postmeddelanden till elever i en vald användargrupp eller till elever som har registrerat sig för specifik utbildning.

Administratören skapar ett e-postmeddelande

Skicka riktade ad hoc-e-postmeddelanden till elever

Administratören skapar ett e-postmeddelande

 1. Välj Type as Email.

 2. Ange e-postmeddelandets ämne och brödtext.

 3. I avsnittet Mål kan du antingen:

  • Välj en användargrupp ELLER
  • Välj en kurs. Om kursen har flera instanser kan du välja önskad instans.
 4. Klicka på Save.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d