Katalogetiketter

Katalogetiketter gör att du kan tagga utbildningsobjekt med specifika fält och tillämpa ett eller flera värden. Om det här alternativet är aktiverat kan administratörer och författare ange katalogetiketter och värden och länka dem till utbildningsobjekt.

Använd den här funktionen för att enkelt kategorisera data. Om du till exempel vill kategorisera utbildningsobjekt baserat på deras plats, avdelning eller kunskaper. Du kan använda dessa fält och filtrera data.

Så här aktiverar du katalogetiketter:

 • Som administratör öppnar du Settings > General > Show catalog label.
 • Använd kryssrutan för att aktivera etiketten.

Lägga till katalogetiketter addcataloglabels

Gör så här för att lägga till katalogetiketter:

 1. Öppna Settings > Catalog Labels enligt Advanced alternativ. Inställningen Catalog Labels sidan öppnas.

 2. Klicka Add Catalog Label eller Add längst upp till höger. Inställningen Add Catalog Label visas.

 3. Lägg till Katalogetikett och deras värden i fälten. Ett anpassat fält kan ha flera värden. Författare kan välja mellan dessa värden under processen då kursen skapas.

 4. Klicka på Save.

 5. När du sparar etiketten visas den på sidan Katalogetiketter. Du kan välja om du vill göra det till ett obligatoriskt värde eller inte.

Använda etiketter på kataloger applylabelstocatalogs

När du har skapat katalogetiketter kan du använda dem på specifika kataloger genom att följa dessa steg:

 1. Öppna Catalogs från den vänstra rutan. Sidan Katalog öppnas och visar listan med kataloger.
 2. Välj katalog och använd på etiketten.
 3. Öppna Katalogetiketter i den vänstra rutan.
 4. Klicka Edit längst upp till höger. På sidan visas en lista med tillgängliga katalogetiketter.
 5. Om du vill lägga till en etikett till katalogen klickar du på Add to Catalog.
 6. Om du vill ta bort befintliga etiketter som lagts till i en katalog klickar du på Remove.

När det anpassade fältet läggs till i katalogen gäller det alla utbildningsobjekt som ingår i katalogen.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d