Komma igång som elev

Kom igång med elevappen i Learning Manager

Elevappen i Learning Manager är helt widgetbaserad och hjälper dig att gå igenom de olika funktionerna med ett eller två klick.

När du har loggat in som elev i Learning Manager-webbprogrammet kan du se följande widgetar på startsidan:

Visa widgetar för utbildning

Mitt lärande: Du kan visa och klicka på utbildningsobjekten efter typ och deadline. Klicka på cirkeln i widgeten Min utbildning för att direkt gå till typen av utbildningsobjekt eller för att visa utbildningsobjekten per deadline.

Mina kunskaper: Du kan också visa kompetensöversikten längst upp till höger på sidan. Referens kompetenskarta för mer information.

Widget för utbildningsobjekt: Detta visas under Min utbildning och användarens utbildningsobjekt visas. Under Min utbildning kan du visa alla kurser, utbildningsprogram och certifieringar som är registrerade av dig eller tilldelade dig. Du kan börja använda ett utbildningsobjekt direkt eller gå tillbaka till ett utbildningsobjekt med den här widgeten.

utbildningskalender: Widgeten visar listan med kommande och planerad utbildning i din organisation varje kvartal. Registreringsstatus mot är registrerad om du har registrerat dig för en specifik kurs.

Rekommenderad utbildning: I den här widgeten kan du visa alla kurser som rekommenderas för din profil av administratören/chefen för ditt företag. Du kan klicka på dessa länkar för att gå till kurssidorna.

Mina prestationer: Du får utmärkelsetecken efter slutförda kurser. Dessa märken visas bredvid din profil överst på sidan. Klicka på Märken för att få specifik information. Mer information om märken finns i skyltar -funktion.

Widgeten visar också spelifieringspunkterna för eleven. Klicka på länken Spelifiering om du vill se de detaljerade punkterna och andra funktioner som finns i Spelifiering. Mer information om spelifieringspunkter och resultattavla finns i Spelifiering -funktion.

Om du använder Learning Manager med en iPad- eller Android-surfplatta läser du avsnittet om appen iPad och Android Tabbar på den här sidan.

Tidslinje för utbildning learningtimeline

Utbildningstidslinjen visar elevernas schema med de kurser de behöver slutföra. I det här avsnittet kan du se notifieringarna för alla dina kurser, certifieringar och utbildningsprogram i stigande ordning efter deadline. Tidsfristerna för var och en av dina utbildningsaktiviteter visas i den vänstra rutan.

Klicka på varje utbildningsobjekt i den vänstra rutan för att visa motsvarande information som kurskort i den högra rutan. Du kan klicka på rutan för kursen/utbildningsprogrammet/certifieringen för att se den fullständiga informationen om varje utbildningsobjekt.

Håll muspekaren över tidslinjeområdet för att visa rullningslisten på höger sida. Använd rullningslisten för att flytta uppåt eller nedåt och visa fler aviseringar.

Användare av iPad- och Android-appar ipadandandroidappusers

När du har loggat in som elev i Learning Manager-appen på en iPad- eller Android-surfplatta kan du se informationen på fliken Hem enligt följande:

Programmets hemflik

Gå till utbildnings- och katalogfunktionerna genom att trycka på Meny och väljer lämpligt alternativ.

Objekt i listrutan Meny

Åtkomst till appen offline

Du kan komma åt Learning Manager-appen offline på iPad och Android-surfplattor. Hämta och gå kurser i offlineläge och synkronisera innehållet med onlineappen när du ansluter till nätverket.

  1. Tryck på rullgardinsmenyn längst upp och tryck på Utbildningsalternativ. En lista över alla tillgängliga kurser visas sida vid sida.
  2. Tryck på hämtningsikonen längst ned på varje panel för utbildningsobjekt för att hämta utbildningsinnehållet.

Hämta kurserna

  1. När du är online visas en uppmaning i ett fält högst upp i appen om att kontrollera om du vill synka innehållet online. Tryck på det rödfärgade fältet om svaret är ja. Ett grönt färgat fält visar att innehållet är synkroniserat med onlineappen.
recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d