Certifieringar

Lär dig hur du erhåller certifieringar med hjälp av appen Learning Manager-elever.

Certifiera dina elever som engångsföreteelse eller enligt en återkommande tidsram med den här funktionen. Endast administratörer kan definiera certifieringarna för elever.

Elever kan ta upp de certifieringar som tilldelas dem av organisationens administratörer. Det finns två typer av certifieringar i Learning Manager.

 1. Extern

  Dessa certifikat kan hämtas från utanför din organisation. Din organisation rekommenderar att du accepterar dessa certifieringar och skickar in bevis.

 2. Intern

  Dessa intyg kan erhållas genom att man genomför vissa kurser som föreskrivs som en del av kursplanen. Din organisation utfärdar dessa certifieringar efter slutförandet.

Inledande av interna certifieringar takingupinternalcertifications

 1. Klicka på Certifieringar i widgeten Min utbildning på startsidan för elever.

En sida visas med en lista över alla certifieringar som är relevanta för dig.

 1. Visa certifieringar i olika lägen:

  1. Klicka på Väntande widget för att se alla certifieringar som du behöver slutföra.
  2. Klicka på Mitt lärande i den vänstra rutan och välj Certifieringar för att se alla certifieringar.
  3. Sortera och visa listan över certifieringar baserat på relevans och publiceringsdatum.
 2. Klicka på den interna certifieringen du behöver göra i widgeten Väntande på startsidan.
  De certifieringar som väntar visas under widgeten.

 3. Klicka på Starta för att påbörja certifieringen.

NOTE
Om du har flera kurser i certifieringen visas den senaste väntande kursen i en spelare följt av andra väntande kurser. Alternativt kan du också klicka på varje tillhörande väntande certifieringskurs och gå upp på kursen.

Inledande av externa certifieringar takingupexternalcertifications

Du måste påbörja den externa certifieringen utanför din organisation och skicka in beviset.

 1. I den vänstra rutan klickar du på My Learning (Min utbildning).

  En sida visas med en lista över alla utbildningsobjekt som är relevanta för dig.

 2. Klicka på den externa certifiering som du behöver genomföra.

  En certifieringssida visas med certifieringsöversikten, certifieringsdatum, utfärdare, slutförandedatum, typ (återkommande eller permanent) och märke.

 3. Om du vill skicka in beviset på slutförande för din certifiering klickar du på Bläddra, väljer filen från din lokala sökväg och klickar på Upload.

Slutföra certifieringar completingcertifications

Kriterierna för slutförande av certifieringen beror på hur många kurser författaren eller administratören har angett som obligatoriska. Om t.ex. en certifiering innehåller fyra kurser och författaren eller administratören har angett två kurser som obligatoriska och eleven sedan slutför två av fyra kurser, får eleven statusen slutförd.

Om alla kurser däremot är obligatoriska i en certifiering måste eleven slutföra alla kurser i certifieringen.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d