INNEHÅLLSKATALOG FÖR LEARNING MANAGER

Innehållskatalog stöds inte i en Azure-instans av Learning Manager.

  • Kurs avser en enda konsolidering av Verk och eLearning-moduler inom ett specifikt ämne som skapas och tillhandahålls Kunden med Adobe Learning Manager.
  • Content Contributor är ägare till kurser som har gett Adobe behörighet att ställa ut och underlicensiera sådana kurser på Adobe Learning Manager.

Learning Manager introducerar Content Catalog, en uppsättning med färdiga innehållsbaser som du kan köpa. Du kan följa kurser i företagskunskap, efterlevnad av regler på arbetsplatsen, Adobe Creative Cloud och teknik på vår utvalda innehållsplats.

I den vänstra rutan klickar du på Content Marketplace och sedan på Creative Cloud Training.

Klicka på för att se katalogdetaljer och kurser i varje katalog View. I det nya fönstret visas alla kurser.

Om du vill se information om kursen klickar du på Visit. Använd kryssrutorna för att välja de kurser du är intresserad av.

  • Du kan dela de valda kurserna med andra genom att välja Share.
  • Du kan kontakta Adobe genom att markera Contact Adobe.

Din e-postklient öppnas som standard i båda instanserna. Om du har valt specifika kurser med kryssrutorna läggs deras URL-adresser automatiskt till i e-postmeddelandet.

Om din e-postklient inte öppnas som standard kan du skicka ditt intresse via e-post till learningmanagercontentcontentadmin@adobe.com.

Du måste vara inloggad på Learning Manager för att få tillgång till innehållskatalogen.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d