Mappa kompetens med kompetensdomäner

Om du vill automatiskt välja ett inlägg som har publicerats av en användare av den AI-aktiverade kurateringsmotorn för en viss kompetensdomän, måste användarens företag ha sina anpassade färdigheter för att kunna mappas till de kunskapsdomäner som stöds och som finns i Learning Manager LMS.

När en administratör skapar en kompetens kan hen koppla den till de mest relevanta kunskapsdomänerna som Learning Manager stöder. Detta kommer ytterligare att beaktas i den automatiska kurateringsprocessen. Learning Manager LMS listar följande färdigheter:

 • Försörjningskedjeförvaltning
 • Redovisning
 • Vetenskaplig forskning och teknik
 • Datasäkerhet
 • Strategisk förvaltning
 • Sociala medier
 • Medicin
 • Ekonomi
 • Arbetsplatssäkerhet
 • Mjuka kompetenser
 • Affärsrätt
 • Hantering
 • Personalförvaltning
 • Teknisk kommunikation
 • Affärsetik
 • Hantering av kundrelationer
 • Informationsteknik
 • Produktion och tillverkning
 • Marknadsföring
 • Kvalitetshantering
 • Affärsprocess
 • Utbildning
 • Design
 • Analyser
 • Försäljning
NOTE
Om konfidenspoängen är mindre än 50 % markeras innehållet för manuell kuratering enligt algoritmen.

Följ stegen nedan om du vill lägga till en kompetensdomän:

 1. I den vänstra rutan i Administratörsprogrammet, klicka på Skills.

 2. Lägg till en kompetens genom att klicka på Add överst till höger på sidan.

 3. I dialogrutan Add Skill -dialogruta, lägga till en kompetens och en beskrivning av kompetensen.

 4. I dialogrutan Skill Domain -avsnittet, lägg till kompetensdomänerna. När du anger en domän läggs domänerna till. De här domänerna fylls i från listan ovan.

  Lägg till kompetensdomänerna i avsnittet Kompetensdomän

 5. Klicka på för att spara ändringarna Save.

När en användare lägger upp ett innehåll på en anslagstavla blir innehållet kurerat och godkänns eller avvisas, beroende på förtroendepoängen mot den mappade kompetensen till anslagstavlan.

Beroende på om innehållet som laddas upp har ett konfidensintervall på mer än 50 % laddas innehållet upp till anslagstavlan. Om ditt innehåll uppfyller villkoren får du en avisering om att innehållet har kurerats och nu är tillgängligt på tavlan.

Visa meddelanden beroende på förtroendepoängen

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d