Det gick inte att tilldela ett utmärkelsetecken

Problem

Även efter genomgången kurs eller träning delas ett utmärkelsetecken inte ut som förväntat.

Beskrivning

När en elev har slutfört en kurs/ett utbildningsprogram/en certifiering tilldelas inte märket eleven.

Orsak

Utmärkelsetecknet som har tilldelats utbildningsobjektet läggs till efter att eleven har slutfört utbildningsobjektet.

I den tidigare versionen kunde ett utmärkelsetecken inte läggas till senare om inget utmärkelsetecken hade tilldelats till ett utbildningsobjekt när eleven slutförde utbildningsobjektet.

Funktionen är tillgänglig i aktuella versioner.

Upplösning

Testa anvisningarna nedan om en elev upplever problemet:

Kurs-/utbildningsprogram

 1. Logga in som administratör.

 2. Öppna relevant utbildningsobjekt (kurs/utbildningsprogram).

 3. Klicka Instances > Badge.

 4. Ta bort märket från utbildningsobjektet och klicka på Save.

 5. Tilldela om märket till utbildningsobjektet och klicka på Save.

  Det här steget tilldelar utmärkelsetecknet till alla elever som har registrerat sig för utbildningsobjektet.

Certifiering

 1. Logga in som administratör.

 2. Öppna certifieringen.

 3. Klicka Overview > Badge.

 4. Ta bort märket från certifieringen och klicka på Save.

 5. Tilldela om märket till certifieringen och klicka på Save.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d