Det går inte att visa filformatet i Adobe Learning Manager

Problem

En instruktör kan inte se filbidrag som en elev har överfört.

Beskrivning

Instruktörer kan inte se filer som elever har laddat upp i Modul för inlämningsaktivitet.

En elev hade till exempel registrerat sig för en instans med namnet Testinstans i en kurs, enligt nedan:

Visa instans

Eleven öppnar sedan kursen och laddar upp en fil i modulen Aktivitet.

När instruktören försöker godkänna inskickningen kan instruktören inte göra det.

Ladda upp en fil i modulen Aktivitet

Orsak

Om det inte finns någon instruktör i kursinstansen där eleven är registrerad visas problemet.

Upplösning

Utför stegen nedan om du vill kontrollera om en instruktör har lagts till i kursinstansen:

 1. Gå till kursinställningarna.

 2. I dialogrutan Hantera avsnitt, klicka på Instances.

 3. I instansen där eleven är registrerad klickar du på Sessions.

  Välj Sessioner i instansen

  Ingen instruktör har tilldelats den här sessionen.

 4. Klicka på Edit. Lägg till den instruktör som godkänner filöverföringen.

  Lägg till instruktören

 5. Spara ändringarna.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d